Eeva-Eerika Helminen | Psykoterapia

Virpi Lahtiharju

Virpille (ratkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapeutti, PsM, MBSR/mindfulness-perustaso) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoiseen terapiaan, erovalmennukseen sekä työnohjaukseen.

Virpi on suuntautunut masennus- ja ahdistuneisuushäiriöihin, itsetunto- ja elämänhallinta-asioihin, ihmissuhderistiriitoihin sekä surun ja muiden elämänkriisien, myös vanhempien eroprosessien ja lastensuojelutilanteiden käsittelyyn. Psykoterapian lähtökohtana on voimaa antava, terapeuttinen yhteistyösuhde, asiakkaan kunnioittava ja aito kohtaaminen. Terapiassa käytettävät menetelmät valitaan yksilöllisesti ja yhteistyössä asiakkaan toiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Lasten huoltoasioiden parissa eläville eronneille vanhemmille on tarjolla erovalmennusta, joka sisältää yhdeksän tapaamista (90 min/tapaaminen). Vanhemmat käyvät ensin kolme kertaa vuorotellen yksin ja sen jälkeen kolme kertaa yhdessä. Tavoitteena on löytää lapsen edunmukaisia ja molempia vanhempia tyydyttäviä ratkaisuja lasten huoltoasioiden käytäntöihin perehtymällä eroprosessiin, sen herättämiin tunteisiin ja uusiin mahdollisuuksiin.

Virpi on Kelan palveluntuottaja nuorten ja aikuisten (16–67 v) yksilöterapioiden osalta. Työskentelykielenä on suomi.

Psykoterapian tutustumiskäynti (45 min) 50 €,
Psykoterapia (45 min) 95 €,
Lyhytpsykoterapia (45 min) 100 €,
Tuki- tai kriisikäynti/Vanhemmuuden tukikäynti (45 min) 95 €,
Erovalmennus vanhemmille (90 min) 180 €,
Neuvontakäynti (25 min) 50 €