Uratuki

Uratuki keskustelu keskittyy yksilön ammatilliseen tilanteeseen laaja-alaisesti. Tavoitteena on hahmottaa urapolku ja motivaatioon vaikuttavat tekijät selkeämmin. Oman potentiaalin tunnistaminen ja itseä motivoivien tekijöiden jäsentyminen auttavat mm. suuntaamaan energiaa mielekkäällä tavalla.  

Organisaation kannalta Uratuki antaa yksilölle työelämän muutos- ja siirtymätilanteissa mahdollisuuden muutostukeen ja apua uuden näkökulman ja kiinnostavien vaihtoehtojen löytämiseen. Uratukea voidaan hyödyntäen esimerkiksi kun pohtii työelämässä uutta suuntaa tai organisaatiossa tapahtuu muutoksia.

Uratuki voi koostua 1-3 käynnin (45 min.) kokonaisuudesta, joihin voidaan liittää tarpeen mukaan seurantakäynti.