Thea uusin3.jpg

Thea Strandholm

Thealle (integratiivinen psykoterapeutti, PsL, TRO) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille ja lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Psykoterapia pohjautuu integratiiviseen työotteeseen, jossa hyödynnetään kognitiivis-analyyttisen (KAT) ja kognitiivisen psykoterapian keinoja. Thea voi käyttää osana terapiaa myös kotitehtäviä, toiminnallisia menetelmiä sekä mindfulness-harjoituksia.

Thea on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä, työskentelykielinä suomi ja ruotsi.

Neuvontakäynti (45 min) 110 €,
Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 100 €,
Lyhytpsykoterapia (5-25 käyntiä) (45 min) 120 €,
Psykoterapia (45 min) 100 €,
Työterveyspsykologin konsultaatio, yksilö (45 min) 145 €,
Työterveyspsykologin konsultaatio, ryhmä (45 min) 270 €


Du kan boka tid hos Thea (PsL, integrativ psykoterapeut) för stödsamtal eller individuell psykoterapi. Theas arbetssätt är integrativt, med innehåll från både kognitiv-analytisk och kognitiv psykoterapi. I psykoterapin strävas efter nya och mera flexibla sätt att tänka och handla. Thea kan som del av terapin använda hemuppgifter, mindfulness-övningar eller andra aktiverande metoder, som hjälper vidare i psykoterapiprocessen.

Det är möjligt att ansöka om ersättning från Fpa för psykoterapin.

Konsultation (45 min) 110 €,
Stödsamtal (45 min) 100 €,
Korttidspsykoterapi (45 min) 120 €,
Psykoterapi (45 min) 100 €