Eeva-Eerika Helminen | Psykoterapia

Taina Turunen

Tainalle (psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivisen käyttäytymisterapian juuri valmistunut psykoterapiaopiskelija) voit varata ajan koulutusterapiaan, vanhempainohjaukseen tai sparreihin. Tainalla on työkokemusta psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta niin aikuisten kuin lasten parissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat neuropsykiatriset häiriöt ja ahdistuneisuushäiriöt. Työskentelyssä käytettäviä menetelmiä voivat olla esimerkiksi itsehavainnointi, erilaiset altistukset, ajatusten ja tunteiden kanssa työskentely sekä sosiaalisten tai muiden taitojen harjoittelu.

Tainan keskeisiä arvoja ovat toisen kunnioittaminen ja aito kohtaaminen. Taina työskentelee asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden, joustavasti ja yhteistyössä.

Kela-korvattavuus tulee olemaan mahdollista syksystä alkaen. Tainan työskentelykieli on suomi.

1. tutustumiskäynti psykoterapiakoulutettavan antamaan hoitoon (45 min) 60 €, psykoterapiakoulutettavan antama hoito (45 min) 60€, vanhempainohjaus (45 min) 90€,  Sparrit (5 x 45 min) 590€.