Eeva-Eerika Helminen | Psykoterapia

Taina Turunen

Tainalle (psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti) voit varata ajan tukikäynnille, yksilöpsykoterapiaan, vanhempainohjaukseen, neuropsykiatriseen valmennukseen tai sparreihin. Tainalla on työkokemusta psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta niin aikuisten kuin lasten parissa. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat neuropsykiatriset häiriöt ja ahdistuneisuushäiriöt. Työskentelyssä käytettäviä menetelmiä voivat olla esimerkiksi itsehavainnointi, erilaiset altistukset, ajatusten ja tunteiden kanssa työskentely sekä sosiaalisten tai muiden taitojen harjoittelu.

Tainan keskeisiä arvoja ovat toisen kunnioittaminen ja aito kohtaaminen. Taina työskentelee asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden, joustavasti ja yhteistyössä.

Taina on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajien rekisterissä yksilöpsykoterapian osalta. Tainan työskentelykieli on suomi.

Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 95 €, 1. tutustumiskäynti psykoterapiaan (45 min) 60 €, psykoterapia (45 min) 95 €, lyhytpsykoterapia (45 min) 105 €, vanhempainohjaus (45 min) 95 €, neuropsykiatrinen valmennus (45 min) 95 €, ahdistuksen hallinnan sparri (5 x 45 min) 590 €, jännityksen hallinnan sparri (5 x 45 min) 590 €