Taina Laajasalo

Taina Laajasalo

Taina (PsT, oikeuspsykologian dosentti) on erikoistunut oikeuspsykologisiin kysymyksiin. Tainan osaamisalueita ovat esimerkisi lasten pahoinpitely- ja hyväksikäyttötilanteet ja niissä toimiminen, käytöshäiriöt ja antisosiaalisuus, psykopatia ja tunnekylmyys, huoltoriidat, psykologiatieteen soveltaminen esitutkinnassa, oikeusprosessissa ja haastavissa asiakastilanteissa sekä lausuntojen kirjoittaminen ja asiantuntijatodistaminen oikeudenkäyntejä varten. Tainalla on opetus- ja koulutuskokemusta niin yliopistotasolta kuin alemmilta koulutusasteilta. Ammattialoista Taina on konsultoinut ja kouluttanut sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä julkisella että kolmannella sektorilla, oikeusjärjestelmässä työskenteleviä henkilöitä sekä poliiseja.

Taina tarjoaa Kompin kautta asiantuntijaluentoja, työnohjausta ja konsultaatioita eri ammattialoille, sekä tiimeille että yksittäisille henkilöille. Tainan työskentelykielet ovat suomi ja englanti. 

 Lisätietoa: komppi@komppi.net