Suvi-Landtman.JPG

Suvi Landtman

Suville (gestalt-psykoterapeutti, YTM, parisuhdeneuvoja, taiji–ohjaaja, kognitiivisen lyhytterapian täydennyskoulutuksessa) voit varata ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen psykoterapiaan ja hypnoterapiaan.

Suvin viitekehys on integratiivinen. Työskentelyssä hyödynnetään etenkin gestalt-/hahmoterapialle ja kognitiivisille psykoterapioille ominaisia lähestymistapoja. Tunteiden, ajatusten ja sosiaalisen ympäristön ohella kehollisuus on merkittävässä osassa terapiatyöskentelyä. Kehoa hyödynnetään tiedostamisen kanavana, sen avulla opitaan itsesäätelytaitoja ja sen kautta koetaan hyvinvointia. Suvi käyttää soveltuvissa tilanteissa myös tietoisuustaitoja ja hypnoosia. Hypnoosin avulla voidaan mm. lieventää esiintymisjännitystä ja pelkoja, ärtyvän paksusuolen (IBS) oireita, unettomuutta sekä kipua. Vatsa- ja muihin fyysisiin vaivoihin tulee olla lääkärin tekemä diagnoosi. Näin varmistutaan siitä, että hypnoosihoito kohdistuu oikein, eikä kyseessä ole esim. mikään vakavampi häiriö. 

Suvi pyrkii saavuttamaan kokonaisvaltaisen ja ennakkoluulottoman ymmärryksen siitä, mistä ongelmat johtuvat ja miten niitä voidaan hoitaa. Tämä näkyy mm. avoimuutena sekä (ammatillisesti) laaja-alaisena kiinnostuneisuutena ja kouluttautumisena.

Suvilla on usean vuoden kokemus pariskuntien (20–60-v.) kanssa työskentelyssä gestalt-pariterapiaa, Solmuja parisuhteessa -parisuhdeneuvonnan menetelmiä sekä erilaisia vuorovaikutus- ja kommunikointimalleja hyödyntäen.

Suvi on Kelan psykoterapeuttien palvelutuottajarekisterissä (yksilöt). Työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Psykoterapian tutustumiskäynti (Kela/itsemaksava) (45 min) 60 €,
lyhytpsykoterapia (5-25 käyntiä) (45 min) 90 €,
psykoterapia (käynnistyneet pitkät terapiat) (45 min) 85 €,
hypnoterapia (45 min) 90 €