Anne Noschis | Psykoterapia

Susanna Salin-Kares

Susannalle (kognitiivinen psykoterapeutti, PsM, YTM) voit varata ajan yksittäiselle tuki- tai kriisikäynnille sekä lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Susanna on peruskoulutukseltaan psykologi ja sosiaalipsykologi.

Susannalla on pitkä ja laaja-alainen kokemus työskentelystä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Hän on työskennellyt työikäisten parissa sekä viime vuosina opiskeluterveydenhuollossa nuorten aikuisten kanssa.

Kognitiivisessa psykoterapiassa keskeistä on terapeutin ja asiakkaan välinen tutkiva yhteistyösuhde, joka ohjaa muutostyöskentelyä terapian eri vaiheissa. Terapiassa käytettävät työskentelytavat valitaan aina yksilöllisesti. Terapiaan voi sisältyä mm. omien ajatus- ja käyttäytymismallien tutkimista, tunnetyöskentelyä, altistusta, rauhoittumisen opettelua ja välitehtäviä.

Susanna on Kelan psykoterapian palveluntuottajien rekisterissä yksilöpsykoterapian osalta. Työskentelykieli on suomi.

Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 95 €,
psykoterapian 1. tutustumiskäynti (45 min) 75 €,
psykoterapia (45 min) 95 €,
lyhytpsykoterapia (5-25 käyntiä) (45 min) 95 €