Anne Noschis | Psykoterapia

Susanna Greus

Susanna (PsM, aikuisten kognitiivisessa psykoterapiakoulutuksessa) on
sekä aikuisten että lapsiperheiden kanssa työskentelevä psykologi.
Susannalle voit varata ajan, jos sinulla on esimerkiksi masennus- tai
ahdistusoireilua, ihmissuhdevaikeuksia, hankala elämäntilanne tai
tarvitset tukea vanhemmuuteen tai lapsen kehitykseen liittyvissä
kysymyksissä. Psykologina ja terapeuttina Susanna on aktiivinen ja
empaattinen, ja pyrkii luomaan turvallisen ilmapiirin, jossa voi
keskustella vaikeistakin asioista. Susannan työote on pyrkiä yhdessä
tutkien ja harjoitellen löytämään uusia ajattelu- ja toimintatapoja, ja
siten voimaan paremmin. Susanna tarjoaa lyhyt- ja pitkäkestoista
koulutuspsykoterapiaa, jonka alkuvaiheessa asetetaan tavoitteet yhdessä.

Susanna ei ole vielä Kelan psykoterapian palveluntuottajien
rekisterissä. Työskentelykielinä ovat suomi ja englanti.

Psykologin neuvontakäynti (45 min) 75 €
Psykologin tuki- tai kriisikäynti (45 min) 75 €
Koulutuspsykoterapia (45 min) 60 €
Vanhemman ohjaus- ja tukikäynti (45 min) 75 €
Yksilökäynti: mm. parisuhdeongelmat, lapsettomuus 75 €