Seksuaalisen halun sparri

Kenelle sparri on suunnattu?

Seksuaalisen halun sparri on tarkoitettu ihmiselle, joka kokee seksuaalisen halun puutetta ja se haittaa häntä itseään. Seksuaalisen halun sparrissa selvitetään sitä, mistä tekijöistä seksuaalisen halun puute johtuu ja miten noihin tekijöihin voi omassa elämässään vaikuttaa. 

Käyntien teemat:

1. tapaamisella kartoitetaan seksuaaliseen haluun vaikuttavia taustatekijöitä (elämäntilanne, mahdollinen parisuhde, terveydentila, seksuaalisuus), asetetaan tavoite ja annetaan ensimmäinen kotitehtävä.
2. tapaamisella käydään läpi miten ja miksi tietyt tekijät vaikuttavat omaan seksuaaliseen haluun ja annetaan toinen kotitehtävä.
3. tapaamisella kartoitetaan ajattelu- ja toimintatapoja, joilla lisätä seksuaalista nautintoa ja mielihyvää elämään ja annetaan kolmas kotitehtävä.
4. tapaamisella syvennetään tietämystä siitä, mitä tehdä omassa tilanteessa toisin ja annetaan neljäs kotitehtävä.
5. tapaamisella tehdään yhteenveto työskentelystä ja työkaluista, joilla voi vaalia ja viritellä seksuaalista haluaan.  


Seksuaalisen halun sparrin on luonut  Elina Tanskanen, joka on laillistettu toimintaterapeutti ja erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), joka on yksilö- ja parityöskentelyssään erikoistunut seksuaaliseen haluun liittyviin teemoihin. Sparrin voi toteuttaa myös etäyhteydellä.

Elina+Tanskanen.png