Sini-Maria Tuomivaara

Sini-Marialle (tanssi-liiketerapeutti, MBSR/mindfulness-ohjaaja, MA) voit varata ajan tanssi-liiketerapiaan tai yksilölliseen MBSR eli Mindfulness-Based Stress Reduction -ohjaukseen. Tanssi-liiketerapiaa Sini-Maria toteuttaa psykodynaamisesta sekä voimavarakeskeisestä näkökulmasta tähdäten asiakkaan itseymmärryksen ja –hyväksymisen lisääntymiseen. Mm. ahdistusta, masennusta, elämänkriisejä tai elämän muutosten tuomia hankaluuksia työstettäessä korostuu kehon ja mielen yhteys sekä luova lähestymistapa. Sini-Marialla on kokemusta myös kehitysvammaisten ja autismin kirjoon kuuluvien asiakkaiden kanssa työskentelystä.

Sini-Marialle voit myös hakeutua yksilölliseen MBSR-ohjaukseen, joka auttaa lievittämään stressiä sekä antaa konkreettiset työkalut jokapäiväiseen itsestä huolehtimiseen mindfulnessin keinoin.

Sini-Marian työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Lisätietoa: komppi@komppi.net