Sari Kaasalainen

Sari Kaasalainen

Sarille (kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti, PsM) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Sari on työskennellyt pitkään psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa, etenkin mielialahäiriöiden ja ahdistuneisuuden hoidossa. Lisäksi Sarilla on työkokemusta mm. lastensuojelusta, rikosseuraamusalalta sekä opiskelijoiden ohjauksesta korkeakoulussa. Sari on myös kirjallisuusterapiaohjaaja ja ajankohtaisesti kivun psykologian asiantuntijakoulutuksessa.

Sari on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä, työskentelykielenä on suomi.

Neuvontakäynti (45 min) 110 €,
Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 90 €,
Sparri (5 x 45 min) 590 €,
Lyhytpsykoterapia (5-25 käyntiä) (45 min) 120 €,
Psykoterapia (45 min) 85 €