Sari Harju

Sarille (integratiivinen kognitiivinen psykoterapeutti, työnohjaaja) voit varata ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Sarilla on myös ratkaisukeskeinen psykoterapiakoulutus ja pitkä kokemus aikuisten kuntoutustyöstä. Sari hyödyntää joustavasti eri terapiasuuntauksien työtapoja. Erityisesti skeematerapeuttinen näkökulma ja tunnepainotteinen työskentely kiinnostaa, samoin kuin psykologisen trauman merkitys elämänkulkuun ja psyykkisiin ongelmiin, kutenesimerkiksi toistuvan masennuksen esiintymiseen.

Työskentelykieli on suomi ja Sari on Kelan palveluntuottajarekisterissä.

Tukikäynti (45 min) 85€, Lyhytpsykoterapia (45 min) 100€, Psykoterapia (45 min) 85€