Anne Noschis | Psykoterapia

Sari Hakala

Sari (ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja) ottaa vastaan yksilöpsykoterapia-asiakkaita lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Voit varata ajan myös tuki- ja neuvontakäynnille. Vaikka psykoterapiatapaamisissa ollaan usein vaikeiden asioiden äärellä mukana voi olla leikkisyyttä ja huumoriakin. Tapaamisilla voidaan hyödyntää luovuutta esimerkiksi kuvien ja musiikin avulla. Tavanomaiset syyt hakeutua psykoterapiaan ovat masennus ja erilaiset ahdistus- ja paniikkioireet, elämäntilannekriisit, työelämän haasteet, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Sarille tuttua ovat myös erilaisten riippuvuuksien hoito ja omaisten tukeminen. Lähtökohtana työskentelyssä on yksilöllisyys,  toisen kunnioitus ja aito kohtaaminen.

Sari on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajien rekisterissä.

Sarin työskentelykielenä on suomi.

Terapeutin tukikäynti (45 min) 85 €, 1. tutustumiskäynti psykoterapiaan (45 min) 50 €, psykoterapia (45 min) 85 €, lyhytpsykoterapia (45 min) 90 €, vanhemman ohjaus (45 min) 85 €, yksilökäynti parisuhdeongelmiin, seksuaalisuuteen tai lapsettomuuteen (45 min) 85 €