Sanna Grönroos

Sanna Grönroos

Sannalle (kognitiivinen psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti, PsM) voit varata ajan halutessasi lyhytpsykoterapeuttista tukea/ohjausta tai tarvittaessa myös pitkäkestoisempaa psykoterapeuttista hoitoa integratiivisella viitekehyksellä. Työssään Sanna yhdistää kognitiivisen psykoterapian viitekehystä perhe- ja pariterapeuttisiin työskentelytapoihin. Työskentelyn kohderyhmänä ovat erityisesti lapset/nuoret ja heidän vanhempansa. Hoitoa voidaan keskittää joko oireilevaan lapseen/nuoreen tai vanhempien tukemiseen haastavassa perhe- ja parisuhdetilanteessa. Oireilevaa lasta/nuorta hoidettaessa käytetään kognitiiviselle psykoterapialle tyypillisiä menetelmiä, kuten hankaliin tilanteisiin liittyvien ajatus-, käyttäytymis- ja tunnereaktioiden tutkimista, vaihtoehtoisten ajatusten ja toimintatapojen etsimistä, mielikuva- ja altistusharjoituksia sekä tunnetyöskentelyä. Oireilevaa lasta/nuorta hoidettaessa on erityisen tärkeää yhdistää hoitoon myös vanhempien/parisuhteen kokonaisvaltaisempi auttaminen.

Sanna on Kelan psykoterapian palveluntuottajien rekisterissä (kognitiivinen yksilöterapia, pariterapia ja perheterapia). Työskentelykielenä on suomi.

Neuvonta- ja ohjauskäynti (45min) 95€,
Tuki- ja kriisikäynti (45min, 1-5 kertaa) 95€,
Kognitiivinen psykoterapia (lapset ja nuoret, 45min) 95€,
Lyhytpsykoterapia (5-20 kertaa, 45min) 120€,
Paripsykoterapia (60min) 120€, paripsykoterapia (90min) 160