Sami-seppanen.jpg

Sami Seppänen

Samille (ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, YTM) voit varata ajan perheterapiaan, pariterapiaan tai lyhytterapiaan. Sami käyttää terapiassaan voimavarakeskeisen perheterapian, tunnekeskeisen pariterapian (EFT) sekä ratkaisukeskeisen yksilöterapian työmenetelmiä. Tulosyynä pariterapiaan voi olla esimerkiksi puhumattomuus parisuhteessa, uskottomuus, tuhoavat riidat tai riippuvuusongelmat. Tunnekeskeisessä pariterapiassa rakennetaan turvallista kiintymyssuhdetta puolisoiden välille opetellen ilmaisemaan ja hyväksymään omaa ja toisen tarvitsevuutta.

Perheterapiassa Sami käyttää dialogisia menetelmiä perheen sisäisen vuorovaikutuksen hoitamiseksi. Ratkaisukeskeisessä terapiassa näkökulmat ovat nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Ratkaisuja etsitään luomalla näkökulmia myönteisten mielikuvien kautta siitä miten asiat ovat, kun ne ovat hyvin.

KELA-korvattavuus on mahdollista perheterapiassa. Samin työskentelykielenä ovat suomi ja englanti. 

Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 85€, Koulutuspsykoterapia (45 min) 85€, Koulutuspsykoterapia 1. tutustumiskäynti (45 min) 50€