Salla Vuoristo-Myllys

Salla Vuoristo-Myllys

Sallalle (integratiivinen psykoterapeutti, PsT, VTK, psykoterapian erikoispsykologi) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhytkestoiseen (10-20 kertaa) yksilöpsykoterapiaan, etäyhteydellä toteutettavaan lyhytterapiaan tai työnohjaukseen. Psykoterapian viitekehys on integratiivinen kognitiivisella ja kognitiivis-analyyttisella painotuksella. Salla hyödyntää työssään myös mindfulness- ja itsemyötätuntolähestymistapoja. Salla on suuntautunut mm. masennus- ja ahdistuneisushäiriöihin, itsetunto- ja elämänhallintaongelmiin, ihmissuhderistiriitojen, elämänmuutosten ja surun sekä muiden elämänkriisien käsittelyyn. Sallalla on kokemusta myös alkoholiongelmien hoidosta.

Salla on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä. Sallan työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Psykoterapia (45 min) 105€, Lyhytpsykoterapia (45 min) 120€, Työnohjaus (45 min)120€, Tukikäynti (45 min) 105€, Neuvontakäynti (25 min) 50€