Salla Vuoristo-Myllys

Salla Vuoristo-Myllys

Sallalle (integratiivinen psykoterapeutti, PsT, VTK, psykoterapian erikoispsykologi) voit varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille, lyhytkestoiseen (10-20 kertaa) yksilöpsykoterapiaan, etäyhteydellä toteutettavaan lyhytterapiaan tai työnohjaukseen. Psykoterapian viitekehys on integratiivinen kognitiivisella ja kognitiivis-analyyttisella painotuksella. Salla hyödyntää työssään myös mindfulness- ja itsemyötätuntolähestymistapoja. Salla on suuntautunut mm. masennus- ja ahdistuneisushäiriöihin, itsetunto- ja elämänhallintaongelmiin, ihmissuhderistiriitojen, elämänmuutosten ja surun sekä muiden elämänkriisien käsittelyyn. Sallalla on kokemusta myös alkoholiongelmien hoidosta.

Salla on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä. Sallan työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Psykoterapia (45 min) 105 €,
Lyhytpsykoterapia (5-25 käyntiä) (45 min) 120 €,
Työnohjaus (45 min) 120 €,
Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 105 €,
Neuvontakäynti (45 min) 110 €