Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian lähtökohtana on aina kokonaisen ihmisen kohtaaminen. Psykofyysisen fysioterapia on lähestymistapa, jonka avulla pyritään vahvistamaan ja tukemaan ihmisen liikkumis- ja toimintakykyä sekä voimavaroja kokonaisvaltaisesti. Tavoitteena on toimintakyvyn palauttaminen ja lisääminen. Psykofyysinen fysioterapia perustuu muun muassa tietoon, jonka mukaan tunteet vaikuttavat kehon fyysisiin muutoksiin. Terveyden tasapainon ylläpitäjinä tunteet ovat tärkeitä, sillä keho reagoi tunteisiin fysiologisilla muutoksilla. Toisaalta myös kehon tapa reagoida kehollisiin kokemuksiin kertoo tunteistamme. Psykofyysisessä fysioterapiassa korostetaan, että fysioterapeutti kuuntelee, katsoo ja tutustuu ihmiseen eikä kiirehdi neuvomaan ja ohjaamaan. Voimavaroja etsittäessä suuri merkitys on fysioterapeutin läsnäololla, jonka elementtejä ovat kiinnostus, empatia, kunnioitus ja herkkyys. Psykofyysistä fysioterapiaa voi olla vaikka pieni liike, kosketus tai esimerkiksi venytys, joka tuo elävyyttä kehoon. 

Psykofyysinen fysioterapia voi olla oma itsenäinen hoitonsa tai se voi olla osa muuta mielenterveyskuntoutusta, kuten esimerkiksi psykoterapiaa. Mikäli hoito toteutuu osana muuta kuntoutusta, asiasta olisi hyvä keskustella asiasta oman hoitotahon kanssa. Psykofyysiseen fysioterapiaan voi saada Kelan tukea lääkärin lähetteellä (SV3FM). Yksi käynti kestää yleensä 60 minuuttia, ja ensimmäiseksi käynniksi suositellaan 90 minuutin aikaa.


Psykofyysinen fysioterapeutti

Armi Haapaniemi-Takala

Armi Haapaniemi-Takala

Lea Kröger

Lea Kröger

Marko Kuukasjärvi

Marko Kuukasjärvi

Netta Viitala

Netta Viitala