Anne Noschis | Psykoterapia

Pirkko Salminen

Pirkolle (ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, työnohjaaja, ammatillinen opettaja, opinto-ohjaaja, NLP-Practitioner, VTM) voi varata ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan, tuki- tai kriisikäynnille tai työnohjaukseen.

Pirkon työtapa on integratiivinen ja asiakaslähtöinen, ja työskentelyssä hyödynnetään voimavarakeskeisyyttä, kognitiivista orientaatiota sekä tietoisuustaitoja. Kognitiivisen lyhytterapiapätevyyden Pirkko saa syksyllä. Täydennyskoulutus (mm. rentoutusvalmennus, mindfulness, HOT/ACT-hyväksymis-ja omistautumisterapia, EFT-terapia) vahvistaa työotetta mielen ja kehon yhteyden huomioon ottamiseen asiakastyöskentelyssä.

Pirkolla on pitkä ja laaja-alainen työkokemus nuorten aikuisten ja työikäisten ja heidän läheistensä kanssa työskentelystä erilaisten psyykkistä hyvinvointia heikentävien ongelmien parissa (mm. masennus, ahdistus, bipo, pelot, työssäjaksamisen ongelmat, traumaattiset kokemukset, kriisitilanteet, koulu- ja työpaikkakiusaamiskokemukset, riippuvuudet). Pirkko on tehnyt myös töitä työelämäkysymysten parissa toimimalla organisaatioiden työnohjaajana ja kouluttajana.

Pirkko on Kelan on psykoterapeuttien palvelutuottajarekisterissä yksilöpsykoterapian ja vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osalta. Työkielinä ovat suomi ja englanti.

Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 95 €
Psykoterapia, myös etäyhteys (45 min) 95 €
Lyhytpsykoterapia (5-25 käyntiä) 120 €
Pariterapia (60 min) 120 €
Vanhemman ohjaus (60 min) 120 €
Työnohjaus (60 min) 110-140 € (sis. alv)