päivi-rotola-pukkila.jpg

Päivi Rotola-Pukkila

Päivi (PsM) on parhaillaan aikuisten psykodynaamisessa yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa (2016-2020). Hänelle voit varata ajan nuorten (18v ->) ja aikuisten pitkäkestoisen psykoterapian koulutusasiakkaaksi. Päivillä on kokemusta monenlaisten oireiden (esim. ahdistus, masennus, kehitys- ja elämänkriisit, itsetunto-ja elämänhallintaongelmat, psykoosit) hoidosta erikoissairaanhoidossa ja oppilashuollossa. Käyntitiheys pitkäkestoisessa psykoterapiassa on kaksi kertaa viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Psykodynaamisen yksilöterapian tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja sekä ongelmia. Hoidon tavoitteena on löytää keinoja oman elämän hallintaan sekä ongelmien käsittelyyn ja sitä kautta vapauttaa sisäisiä voimavaroja myönteiseen kasvuun ja kehitykseen.

Päivin työskentelykieli on suomi.

Päivi on Kelan psykoterapeuttien palvelutuottajien rekisterissä arviolta 6/2020.

Tutustumiskäynti (45 min) koulutuspsykoterapiaan hakeutuvalle 30 € ja varsinainen koulutuspsykoterapia (45 min) 35 €