Anne Noschis | Psykoterapia

Päivi Pylvänäinen

Päivi (PsM, MA in Creative Arts in Therapy – Dance Movement Therapy) on psykologi ja tanssi-liiketerapeutti, jolla on pitkä kokemus aikuisten mielenterveystyöstä ja tanssi-liiketerapian sovelluksista. Tanssi-liiketerapian keinoin voi Päivin vastaanotolla käsitellä mielialaan, tunnesäätelyyn, vireystilaan, ahdistukseen ja vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Tanssi-liiketerapiassa voit vahvistaa ymmärrystäsi oman kehollisen kokemusmaailmasi sisällöistä ja löytää keinoja tehdä yhteistyötä oman kehosi kanssa. Tanssi-liiketerapiassa voit opetella vahvistamaan omassa kehossa koettua turvallisuutta. 

Elämänkäänteissä voi olla helpottavaa päästä muutamallekin selvittelykäynnille. Kun voit jäsentää tilannettasi keskustellen sekä huomioiden myös kehollista kokemustasi, voit löytää itsellesi uusia näkökulmia, kuinka luovia eteen päin. Tällaista apua voit saada tuki- tai kriisikäynnillä.

Tanssi-liiketerapia (60 min) 85 €,
neuvontakäynti (45 min) 110 €,
tuki- tai kriisikäynti (45 min) 85 €


Päivi provides dance movement therapy and psychological counseling also fluently in English. She has experience of living abroad and has encountered clients from various countries and cultures. She has experience of working with issues relating to mood, anxiety, trauma, stress, and affect modulation.

Dance movement therapy (60 min) 85 €,
counseling (45 min) 110 €,
psychologist's counselling (45 min) 85 €