Eeva-Eerika Helminen | Psykoterapia

Niina Rita

Niinalle (psykodynaaminen kouluttajapsykoterapeutti, nuorisopsykoterapeutti, terveyspsykologian erikoispsykologi, PsL) voit varata ajan tuki- tai neuvonkäynnille ja lyhyt- tai pitkäkestoiseen psykoterapiaan. Niinan lyhytpsykoterapeuttisena menetelmänä on interpersoonallinen psykoterapia (IPT), jossa keskitytään erityisesti vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen.  

Niinalla on pitkä kliininen työkokemus psykologina arviointiin ja hoitoon littyen erikoissairaanhoidossa sekä yksityisellä sektorilla psykoterapeuttina ja työnohjaajana. Hän on työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Niinan erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat fyysiseen ja psyykkiseen terveyden edistämiseen liittyvät kysymykset ja urheilijoiden kanssa työskentely. Psykoterapiatyössä aito vastavuoroisuus ja lämpimyys ovat huumoria unohtamatta tärkeitä lähtökohtia turvallisen yhteistyösuhteen muodostumiselle.   

Niina on Kelan kuntoutuspsykoterapian palveluntuottajarekisterissä yksilöpsykoterapian osalta. Työskentelykieli on suomi.

Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 105 €,
psykoterapian 1. tutustumiskäynti (myös etäyhteydellä) (45 min) 85 €,
psykoterapia (45 min) 105 €,
lyhytpsykoterapia (5-25 käyntiä) (45 min) 105 €