Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeinen työskentelymalli, joka tukee arjen toimintaa ja jolla edistetään elämänhallintaa ja ennaltaehkäistään arjen ongelmatilanteita. Valmennus on valmentajan ja asiakkaan yhteinen projeksti, jossa asiakas tuettuna tavoittelee yhdessä asetettuja päämääriä.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatinen erityisvaikeus, näitä ovat mm. adhd/add, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, oppimisvaikeus. Valmennus voidaan toteuttaa joko yhteisissä tapaamisissa tai suojatun videoyhteyden avulla ympäri Suomea.


Neuropsykiatrinen valmentaja

Leena Laihosalo

Leena Laihosalo