Markus Talvio

Markus Talvio

Markus (FT) järjestää Kompin kautta työnohjausta, konsultointia sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutusta työtiimeille sekä yksittäisille työntekijöille, mm. esimiehille. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä ryhmädynamiikan lainalaisuudet auttavat ihmisiä itseään vaikuttamaan omiin ihmissuhteisiinsa niin, että niistä usein tulee toimivampia, kestävämpiä ja toista kunnioittavampia. Markuksen työskentelyssä korostuu menneeseen keskittymisen sijasta uusien taitojen opettelu ja niiden hyödyntäminen työhyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi.

Asiakkaita Markuksella on ollut niin liike-elämästä kuin julkiselta ja kolmannelta sektoriltakin. Työskentelyn pituus on vaihdellut lyhyistä luennoista yli vuodenkin kestäviin prosesseihin. Kasvatus- ja oppimispsykologina, positiivisen psykologian kannattajana ja kokeneena vuorovaikutuskouluttajana Markukselle on tärkeää, että hänen ohjauksensa on tavoitteellista, systemaattista ja voimauttavaa.

Markuksen työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Lisätietoa: komppi@komppi.net