Eeva-Eerika Helminen | Psykoterapia

Marja Rask

Marja on  voimavarakeskeisesti ja dialogisesti työskentelevä psykoterapeutti (Kela, Valvira). Marjalla on myös pari-ja perheterapian kouluttajan sekä työnohjaajan pätevyydet. Marjan pohjakoululus on psykiatrinen sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja.

Marja on tehnyt asiakastyötä niin yksilö- kuin pari- ja perheasiakkaiden kanssa '90-luvun puolivälistä alkaen. Hän on tehnyt myös kriisityötä, ohjannut sopeutumisvalmennuskursseja, vetänyt debriefing- ja defusing-ryhmiä, ohjannut depressikouluryhmiä, muksuoppivalmennusta, retaeming-valmennusta, psyykkistä urheiluvalmennusta ynnä muuta. Marja on myös työnohjaaja ja antaa työnohjausta niin yksilöille kuin ryhmillekin.

Marjan työkalupakkiin on matkan varrella kertynyt monipuolisia työkaluja ja
menetelmiä, joista aina pyritään yhdessä asiakkaan kanssa löytämään
räätälöidysti sopivimmat. Jatkuva kouluttautuminen ja itsensä kehittäminen ovat Marjalle ominaista. Keväällä 2018 Marja valmistuikin myös psyykkiseksi urheiluvalmentajaksi.

Uupumus, mielialahäiriöt, elämänkriisit, ihmissuhdeongelmat ja läheisen
sairaus ovat esimerkkejä asiakasryhmistä, joiden kanssa Marja on tehnyt
paljon töitä.

Keskeisintä työssä on hyvintoimiva yhteistyösuhde. Siihen Marja
kiinnittää paljon huomiota, ja hän onkin opiskellut toimivan yhteistyön
menetelmiä. Marja myös työnohjaa ammattilaisia yhteistyön tutkimisen ja
avoimen dialogin menetelmin.

Yksi motto Marjan työssä on: "Keinot näyttäytyvät, kun päämäärä on selvillä!" 

Marja on Kelan psykoterapian palveluntuottajien rekisterissä 16-67 vuotiaiden yksilöterapian osalta.

Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 90 €,
psykoterapian 1. tutustumiskäynti (45 min) 85 €,
psykoterapia (45 min) 90 € (myös etäyhteydellä),
lyhytpsykoterapia (45 min) 90 €,

pari/perheterapeutin yksilökäynti (45 min) 90 €,
pari/perheterapia (60 min) 120 €, 
pari/perheterapia (90 min) 170 €,
vanhemman ohjaus (45 min) 90 €,
vanhemman ohjaus (90 min) 170 €,

coaching tai valmennus (45 min) 150 €,
työnohjaus (45 min) 120 €/150 € (alv 0 %/alv 24 %), 
työnohjaus (60 min) 160 €/200 € (alv 0 %/alv 24 %), 
työnohjaus (90 min) 250 €/300 € (alv 0 %/alv 24 %)