Maria Eriksson

Marialle ( perhe - ja paripsykoterapeutti, VTM) voit varata ajan pari - tai perhepsykoterapiaan, vanhempien ohjaus - tai tukikäynnille. Hänellä on myös kokemusta lapsikeskeisestä perheasiainsovittelusta. Marialla on monen vuoden työkokemus päihdehuollosta ja perheneuvolasta, yksilöiden, parien ja perheiden kanssa työskentelystä.

Marian työote on integratiivinen ja saanut vaikutteita kriisi- ja traumaterapiasta ja kiintymyssuhdeteoriasta sovellettuna pariterapiaan, tunnekeskeisen pariterapian perus- ja syventävien opintojen kautta.

Maria on Kelan palveluntuottaja, pariterapian osalta 26 - 67 vuotiaille ja perhepsykoterapian sekä vanhempien ohjaus- tai tukikäyntien osalta 16 - 25 vuotiaille. Marian työskentelykieli on suomi ja ruotsi.

Pariterapia (60 min) 90€, Pariterapia (90 min) 150€


Maria (pol.mag.) är par- och familjepsykoterapeut. Du kan boka tid till henne om du har problem i parförhållandet eller om du har svåarigheter inom familjerelationerna. Maria erbjuder också föräldrahandledning och stödbesök. Hon har också erfarenhet av barnfokuserad familjemedling.

Arbetssättet är integrativt med inflytande från kris- och traumateorier och från anknytkingsteorin tillämpad i parterapin genom grund- och fördjupade studier i EFT (Emotionally Focused Therapy). Maria har arbetat flera år inom missbrukarvård och familjerådgivning och har erfarenhet av att arbeta med enskilt kommande, med par och familjer.

Hon är serviceproducent införd i Fpa:s register gällande parpsykoterapi för 26-67 åringar och familjepsykoterapi för 16-25 åringar samt för föräldrahandledning. Arbetsspråken är svenska och finska.

Parterapi (60 min) 90€, Parterapi (90 min) 150€