Mari Lindfors

Marille (kuvataideterapeutti TaM, MSc, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa 2014-18) voit varata ajan yksilöterapian koulutusasiakkaaksi. Masennus-, ahdistuneisuus- ja pelkohäiriöiden hoidon lisäksi Marilla on kokemusta suruun ja identiteettiin liittyvistä teemoista. KKT-menetelmien ohella Mari hyödyntää usein työssään hyväksymis- ja omistautumisterapeuttista lähestymistapaa ja luovia menetelmiä. Mari ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä. Marin työskentelykielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

Koulutupsykoterapia (45 min) 60€ (sis. alv)


Mari is an art therapist (MoA, MSc) and a cognitive behavioural therapy student (2014-2018). She offers individual CBT sessions as part of her clinical training. Mari has experience in treatment of depression, anxiety, phobias and related issues, and themes of bereavement and identity. Mari´s approach to CBT is influenced by ACT (acceptance och commitment therapy) and creative therapies. Mari is not yet in the Kela register for service providing psychotherapists.

Education Psychotherapy (45 min) 60€ (incl. alv)


Du kan boka tid hos Mari (bildkonstterapeut KoM, MSc, samt psykoterapistuderande i kognitiv beteendeterapi 2014-2018) för individuell utbildningsterapi. Mari har erfarenhet av vård av depression, ångest och fobier och har också arbetat med teman som sorg och identitetsfrågor. 

Utöver KBT-metoder utnyttjar Mari ofta kreativa tekniker och innehåll från ACT (acceptance och commitment therapy).  Mari är inte ännu i FPA:s register för serviceproducerande psykoterapeuter.  

Utbildningsterapi (45 min) 60€ (incl. alv)