Mari Lindfors

Marille (kuvataideterapeutti TaM, MSc, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti) voit varata ajan yksilöterapiaan. Masennus-, ahdistuneisuus- ja pelkohäiriöiden sekä pakko-oireiden hoidon lisäksi Marilla on kokemusta suruun ja identiteettiin liittyvistä teemoista. KKT-menetelmien ohella Mari hyödyntää usein työssään hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisen (HOT) ja myötätuntokeskeisen terapian (CFT) lähestymistapoja sekä luovia menetelmiä. 

Mari tulee olemaan Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä arviolta elokuussa 2018. Marin työskentelykielet ovat suomi, englanti ja ruotsi.

1. tutustumiskäynti psykoterapiaan (45 min) 60 €, psykoterapia (45 min) 90 €, tuki- tai kriisikäynti (45 min) 90 €


Mari is an art therapist (MoA, MSc) and a psychotherapist in cognitive behavioral therapy. Mari has experience in treatment of depression, anxiety, phobias, OCD, and themes of bereavement and identity. Mari's approach to CBT is influenced by ACT (acceptance och commitment therapy), CFT (compassion focused therapy) and creative therapies.

Mari is estimated to be in the Kela register for service providing psychotherapists in August 2018.

1. appointment in psychotherapy (45 min) 60 €, psychotherapy (45 min) 90 €, therapist's counseling (45 min) 90 €


Du kan boka tid hos Mari (bildkonstterapeut KoM, MSc, psykoterapeut i kognitiv beteendeterapi) för individuell psykoterapi. Mari har erfarenhet av vård av depression, ångest, tvångssyndrom och fobier och har också arbetat med teman som sorg och identitetsfrågor. Utöver KBT-metoder utnyttjar Mari ofta kreativa tekniker och innehåll från ACT (acceptance och commitment therapy) och CFT (compassion focused therapy).

Mari kommer att vara i FPA:s register för serviceproducerande psykoterapeuter uppskattningsvis kring augusti 2018.

1. bekantningsbesök  (45 min) 60 €, psykoterapi (45 min) 90 €, stödsamtal (45 min) 90 €