Lisa Svartsjö | Psykoterapia

Lisa Svartsjö

Lisan (ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, psykologi, PsM) työskentelyote on voimavarakeskeinen ja integratiivinen. Lisalla on kokemusta työstä perheiden ja vuorovaikutussuhteiden sekä kriisien parissa. Asiakaslähtöisessä prosessissa on mahdollista hyödyntää kehollisia menetelmiä ja luovuutta, esimerkiksi valokuvia hyödyntäen. Kadonnut ilo, haasteet ihmissuhteissa tai itsetunnon kanssa voivat olla tulosyynä. Myös elämänmuutokset, kriisit ja surutyöskentely kuuluvat Lisan osaamiseen. Työskentely alkaa tilanteesi yhteisestä jäsentämisestä.

Lisa on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajien rekisterissä. Hänelle voit varata ajan nuorten (16 v-) tai aikuisten lyhyempään tai pitempiaikaiseen yksilöpsykoterapiaan. Voit myös varata ajan tuki- ja neuvontakäynnille. Lisan työskentelykielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Neuvontakäynti (45 min) 110 €,
Tuki- ja kriisikäynti (45 min) 95 €,
Lyhytpsykoterapia (45 min) 120 €,
Psykoterapia (45 min) 95€


Lisas (lösningsinriktad psykoterapeut, psykolog, PsM) arbetssätt är resursfokucerat och integrativt. Lisa har erfarenhet av att jobba med familjer, växelverkan och kriser. Kroppsliga och kreativa metoder, så som arbete med fotografier kan vara en del av det skräddarsydda arbetet. Försvunnen glädje, utmaningar i människorelationer eller med självkänslan kan vara orsak till kontakttagning. Även stora förändringar, kriser och sorg är sådant som Lisa jobbar med. Arbetet börjar med en gemensam kartläggning.  

Du kan boka tid hos Lisa för korttids eller längre individualterapi. Lisa jobbar med ungdomar (16 år-) och vuxna. Du kan även boka tid för stödsamtal eller konsultation. Lisa jobbar på svenska, finska och engelska.

Konsultation (45 min) 110 €,
Stödsamtal (45 min) 95 €,
Korttidspsykoterapi (45 min) 120€,
Psykoterapi (45 min) 95€