Anne Noschis | Psykoterapia

Leila Salokaski

Leila on psykiatrian erikoissairaanhoitaja ja työnohjaaja. Hänellä on pitkä työkokemus eri-ikäisten mielenterveystyöstä, psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta sekä esimies- ja johtamistyöstä.

Leilalle voit varata aikaa kriisi- ja tukikäynnille, yksilöterapiaan tai työnohjaukseen. Leila on ratkaisukeskeisessä psykoterapiakoulutuksessa ja käyttää voimavarakeskeisiä ja luovia, toiminnallisia menetelmiä tukemaan asiakkaidensa psyykkistä hyvinvointia.

Leila ei vielä ole Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä. Leilan työskentelykielet ovat suomi, ruotsi ja englanti.

Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 85 €,
Psykoterapiakoulutettavan antama hoito (45 min) 50 € (1. käynti 60 €),
Coaching tai valmennus (45 min) 95 €,
Työnohjaus (45 min) 85 €,
Työnohjaus (60 min) 100 €,
Työnohjaus (90 min) 140 € / 160 € (sis. alv.)

Leila är specialsjuksköterska i mentalvård och psykiatri samt arbetshandledare. Hon har lång arbetserfarenhet i specialsjukvård och ledarskap.

Du kan boka tid hos Leila för stödsamtal, individuell terapi eller coaching/arbetshandledning. Leila deltar i lösningsorienterad psykoterapiutbildning (SFBT, SFT) och använder positiva, kreativa metoder för att stöda klienters psykiska välmående.

Leila är inte Fpas serviceproducent än. Leila jobbar på svenska, finska och engelska.

Stödsamtal (45 min) 85 €,
Utbildningsterapi (45 min) 70 € (1. besök 60 €),
Coaching (45 min) 95 €,
Arbetshandeldning (45 min) 85 €,
Arbetshandledning (60 min) 100 €,
Arbetshandledning (90 min) 140 € / 160 € (moms)