Anne Noschis | Psykoterapia

Leena Tuomi

Leena on psykiatrian erikoislääkäri ja ylemmän erityistason psykoterapeutti, jonka viitekehyksenä on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Hänellä on pitkä työkokemus psykiatrisissa avomielenterveyspalveluissa eri mielenterveystoimistoissa, yksityisvastaanotolla ja viimeisen noin kymmenen vuoden ajalta opiskeluterveydenhuollossa. Hän hoitaa etenkin mielialahäiriöistä ja ahdistuneisuushäiriöistä kärsiviä. Vastaanotolla hän tekee psykiatrista diagnostista selvittelyä, psykoterapiatarpeen arviota ja jonkin verran myös työkyvyn arviointia.

Vastaanotolla ei määrätä niin sanottuja PKV-lääkkeitä (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä).

Leenan työskentelykielenä on suomi. Leena on Kelan psykoterapeuttien palvelutuottajarekisterissä, mutta ei tällä hetkellä ota uusia asiakkaita kuntoutuspsykoterapiaan.

Psykiatrikäynti (45 minuuttia) 180 €,
B-lausunto kuntoutuspsykoterapiasta tai sairauspäivärahasta 110 €,
B-lausunto kuntoutustuesta tai työkyvyttömyyseläkkeestä 140 €,
lyhytpsykoterapia (5-25 kertaa) (45 min) 120 €