Kompin perustajat ja henkilökunta

Mark Roth  Toimitusjohtaja BA, MBA  Mark perusti ja kasvatti Mediverkon hoivaliiketoimintaa 13 hoivakodin kokonaisuudeksi, ja auttoi yrityksen yhdistämisessä Mehiläiseen. Hän on viimeksi ollut kasvattamassa uutta liiketoimintaa Bostonissa PatientsLikeMe-nimisessä digiterveysyrityksessä. Markilla on työkokemusta Ruotsista, Suomesta ja Yhdysvalloista. Mark tuo Komppiin vahvaa julkisen terveydenhuollon ja liiketoiminnan operatiivista kokemusta sekä tukee Kompin kehittymistä yhä merkittävämmäksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kentällä. Hän on kasvanut New Yorkissa ja hänellä on tutkinnot Harvardista (BA geologia) ja INSEAD:sta (MBA).

Mark Roth

Toimitusjohtaja BA, MBA

Mark perusti ja kasvatti Mediverkon hoivaliiketoimintaa 13 hoivakodin kokonaisuudeksi, ja auttoi yrityksen yhdistämisessä Mehiläiseen. Hän on viimeksi ollut kasvattamassa uutta liiketoimintaa Bostonissa PatientsLikeMe-nimisessä digiterveysyrityksessä. Markilla on työkokemusta Ruotsista, Suomesta ja Yhdysvalloista.

Mark tuo Komppiin vahvaa julkisen terveydenhuollon ja liiketoiminnan operatiivista kokemusta sekä tukee Kompin kehittymistä yhä merkittävämmäksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kentällä. Hän on kasvanut New Yorkissa ja hänellä on tutkinnot Harvardista (BA geologia) ja INSEAD:sta (MBA).

Salla Vuoristo-Myllys  Operatiivinen johtaja PsT, VTK  Salla on työskennellyt uransa aikana kliinisenä psykologina, työterveyspsykologina, päihdeterapeuttina, tutkijana, työnohjaajana, kouluttajana ja psykoterapeuttina. Salla on yrittäjänä innostunut, optimistinen ja sinnikäs kehittäjä. Psykologin työssä Sallan keskeisiä arvoja ovat yksilöllisyyden kunnioittaminen ja hyväksyvyys.

Salla Vuoristo-Myllys

Operatiivinen johtaja
PsT, VTK


Salla on työskennellyt uransa aikana kliinisenä psykologina, työterveyspsykologina, päihdeterapeuttina, tutkijana, työnohjaajana, kouluttajana ja psykoterapeuttina.

Salla on yrittäjänä innostunut, optimistinen ja sinnikäs kehittäjä. Psykologin työssä Sallan keskeisiä arvoja ovat yksilöllisyyden kunnioittaminen ja hyväksyvyys.

Thea Strandholm  Kehitysjohtaja PsL, HuK, TRO  Thea on työskennellyt uransa aikana mm. tutkijana, psykoterapeuttina, työterveyspsykologina, päihdeterapeuttina, ryhmien ohjaajana, kliinisenä psykologina ja kouluttajana. Thea on työssään monipuolinen ja luova kehittäjä, jonka mielenkiinnon kohteina ovat mm. merkitykset ja niiden muodostuminen.

Thea Strandholm

Kehitysjohtaja
PsL, HuK, TRO

Thea on työskennellyt uransa aikana mm. tutkijana, psykoterapeuttina, työterveyspsykologina, päihdeterapeuttina, ryhmien ohjaajana, kliinisenä psykologina ja kouluttajana.

Thea on työssään monipuolinen ja luova kehittäjä, jonka mielenkiinnon kohteina ovat mm. merkitykset ja niiden muodostuminen.

 
Kustaa Piha  Hallituksen puheenjohtaja LT, KTM, VTM  Kustaa on työskennellyt uransa aikana mm. lääkärinä, tutkijana ja terveydenhuoltoalan yritysten johtotehtävissä. Hän on sosiaali- ja terveydenhuoltoalalalla toimivan Med Groupin toinen perustajajäsen. Tällä hetkellä Kustaa työskentelee toimitusjohtajana eläinlääkärialalla ja toimii sijoittajana myös muissa terveydenhuoltoalan kasvuyrityksissä. Kustaa tuo Komppiin vahvaa julkisen terveydenhuollon ja liiketoiminnan asiantuntemusta sekä tukee Kompin kehittymistä yhä merkittävämmäksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kentällä.

Kustaa Piha

Hallituksen puheenjohtaja
LT, KTM, VTM

Kustaa on työskennellyt uransa aikana mm. lääkärinä, tutkijana ja terveydenhuoltoalan yritysten johtotehtävissä. Hän on sosiaali- ja terveydenhuoltoalalalla toimivan Med Groupin toinen perustajajäsen. Tällä hetkellä Kustaa työskentelee toimitusjohtajana eläinlääkärialalla ja toimii sijoittajana myös muissa terveydenhuoltoalan kasvuyrityksissä.

Kustaa tuo Komppiin vahvaa julkisen terveydenhuollon ja liiketoiminnan asiantuntemusta sekä tukee Kompin kehittymistä yhä merkittävämmäksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kentällä.

Vuokko Malinen  Pari- ja perheterapiapalvluiden kehittämispäällikkö  PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti, kouluttaja  Vuokolla on pitkä kokemus mielenterveysalalla sekä psykoterapeuttina, parisuhde ongelmia ennalta ehkäisevien mallien kehittäjänä että tietokirjailijana. Hän on laillistettu psykologi sekä Suomessa että Ruotsissa, perheterapeutti (ÅA) ja integratiiviseen paripsykoterapiaan hän on kouluttautunut sekä Tieteeseen perustuvassa pariterapiassa että Tunnekeskeisessä pariterapiassa. Hän on työryhmänsä kanssa kehittänyt Suomeen erilaisia parisuhdeongelmia ennaltaehkäiseviä malleja sekä ensisuhteille että uusparisuhteille ja juurruttanut niitä valtakunnallisesti kuntatason ammattilaisten käyttöön. Väitöskirjassaan hän tutki kehitetyn mallin, uusperheen parisuhteen ongelmien tukemista ennalta ehkäisyn keinoin. Hän on kehittänyt työryhmänsä kanssa Suomeen ensimmäisen itegratiivisen paripykoterapiakoulutuksen ja perheterapeuteille täydennyskoulutuksen parispykoterapian prosesseissa (Valvira/ Kela kuntoutuspätevyys paripsykoterapiassa). Hän on integratiivisen työotteen kehittäjä ja puolestapuhuja. Hänelle on myönnetty Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi 6.12.2011.

Vuokko Malinen

Pari- ja perheterapiapalvluiden kehittämispäällikkö
PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti, kouluttaja

Vuokolla on pitkä kokemus mielenterveysalalla sekä psykoterapeuttina, parisuhde ongelmia ennalta ehkäisevien mallien kehittäjänä että tietokirjailijana. Hän on laillistettu psykologi sekä Suomessa että Ruotsissa, perheterapeutti (ÅA) ja integratiiviseen paripsykoterapiaan hän on kouluttautunut sekä Tieteeseen perustuvassa pariterapiassa että Tunnekeskeisessä pariterapiassa. Hän on työryhmänsä kanssa kehittänyt Suomeen erilaisia parisuhdeongelmia ennaltaehkäiseviä malleja sekä ensisuhteille että uusparisuhteille ja juurruttanut niitä valtakunnallisesti kuntatason ammattilaisten käyttöön. Väitöskirjassaan hän tutki kehitetyn mallin, uusperheen parisuhteen ongelmien tukemista ennalta ehkäisyn keinoin. Hän on kehittänyt työryhmänsä kanssa Suomeen ensimmäisen itegratiivisen paripykoterapiakoulutuksen ja perheterapeuteille täydennyskoulutuksen parispykoterapian prosesseissa (Valvira/ Kela kuntoutuspätevyys paripsykoterapiassa). Hän on integratiivisen työotteen kehittäjä ja puolestapuhuja.

Hänelle on myönnetty Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi 6.12.2011.

Anna Valjakka  Kuopion toimipaikkavastaava, kognitiivinen psykoterapeutti, PsL, terveyspsykologian erikoispsykologi  Anna on valmistunut psykologiksi vuonna 2003 ja työskennellyt uransa aikana aikuisten parissa sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Hänellä on kokemusta terapeuttisesta hoitosuhdetyöstä psykiatrian yksiköissä sekä kipupoliklinikan psykologin tehtävistä. Vuodesta 2017 alkaen Anna on toiminut yksityissektorilla kognitiivisena psykoterapeuttina ja psykologina sekä hoitosuhdetyön työnohjaajana. Anna on suorittanut kivun psykologian asiantuntijakoulutuksen ja hänellä on runsaasti kokemusta pitkäkestoisen kivun psykologista ja psykoterapeuttista hoitoa koskevista koulutus- ja luennointitehtävistä. Toimipaikkavastaavana Annalle tärkeää on olla helposti lähestyttävä ja luoda Kuopion yksikköön hyvä ilmapiiri.

Anna Valjakka

Kuopion toimipaikkavastaava, kognitiivinen psykoterapeutti, PsL, terveyspsykologian erikoispsykologi

Anna on valmistunut psykologiksi vuonna 2003 ja työskennellyt uransa aikana aikuisten parissa sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa. Hänellä on kokemusta terapeuttisesta hoitosuhdetyöstä psykiatrian yksiköissä sekä kipupoliklinikan psykologin tehtävistä. Vuodesta 2017 alkaen Anna on toiminut yksityissektorilla kognitiivisena psykoterapeuttina ja psykologina sekä hoitosuhdetyön työnohjaajana. Anna on suorittanut kivun psykologian asiantuntijakoulutuksen ja hänellä on runsaasti kokemusta pitkäkestoisen kivun psykologista ja psykoterapeuttista hoitoa koskevista koulutus- ja luennointitehtävistä.

Toimipaikkavastaavana Annalle tärkeää on olla helposti lähestyttävä ja luoda Kuopion yksikköön hyvä ilmapiiri.

 
Johanna Rauma  Tampereen toimipaikkavastaava, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä, VTM  Johanna on työskennellyt 10 vuotta julkisen puolen terapeuttisessa asiakastyössä sekä esimiestehtävissä. Pääosin asiakastyö on painottunut lapsiperheiden aikuisten hyvinvoinnin tukemiseen sekä nuorten ja aikuisten terapeuttiseen työskentelyyn. Yksilöterapian lisäksi Johannaa kiinnostaa parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen ja työnohjaukseen sekä luennointiin liittyvät tehtävät. Toimipaikkavastaavana Johanna pitää tärkeimpänä tehtävänään hyvän ilmapiirin ylläpidon Tampereen toimistolla.

Johanna Rauma

Tampereen toimipaikkavastaava, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä, VTM

Johanna on työskennellyt 10 vuotta julkisen puolen terapeuttisessa asiakastyössä sekä esimiestehtävissä. Pääosin asiakastyö on painottunut lapsiperheiden aikuisten hyvinvoinnin tukemiseen sekä nuorten ja aikuisten terapeuttiseen työskentelyyn. Yksilöterapian lisäksi Johannaa kiinnostaa parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen ja työnohjaukseen sekä luennointiin liittyvät tehtävät.

Toimipaikkavastaavana Johanna pitää tärkeimpänä tehtävänään hyvän ilmapiirin ylläpidon Tampereen toimistolla.

Mari Barck   Turun toimipaikkavastaava (1.4.19 alkaen) integratiivinen psykoterapeutti, psykoterapian erikoispsykologi, PsL  Mari on työskennellyt 20 vuoden ajan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten terapia- ja arviointityössä. Hän on myös toiminut työnohjaajana, esimiehenä ja kouluttanut tulevia psykologeja Turun yliopistossa. Mielenkiinnon ja erityisosaamisen kohteena on mm. ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoito. Työhön Mari suhtautuu innostuneesti ja sitoutuen. Psykoterapeuttisessa työssä Marille tärkeää on aito ja empaattinen kohtaaminen, vastavuoroisen yhteistyösuhteen luominen ja hyväksyvyys. Toimipaikkavastaavana keskeisenä tavoitteena on hyvän yhteishengen luominen ja avoimen työilmapiirin rakentaminen yhdessä muiden kanssa.

Mari Barck 

Turun toimipaikkavastaava (1.4.19 alkaen) integratiivinen psykoterapeutti, psykoterapian erikoispsykologi, PsL

Mari on työskennellyt 20 vuoden ajan psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa aikuisten terapia- ja arviointityössä. Hän on myös toiminut työnohjaajana, esimiehenä ja kouluttanut tulevia psykologeja Turun yliopistossa. Mielenkiinnon ja erityisosaamisen kohteena on mm. ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoito. Työhön Mari suhtautuu innostuneesti ja sitoutuen.

Psykoterapeuttisessa työssä Marille tärkeää on aito ja empaattinen kohtaaminen, vastavuoroisen yhteistyösuhteen luominen ja hyväksyvyys. Toimipaikkavastaavana keskeisenä tavoitteena on hyvän yhteishengen luominen ja avoimen työilmapiirin rakentaminen yhdessä muiden kanssa.

Mervi Antila  Arkadiankadun toimipaikkavastaava, neuropsykologivastaava, neuropsykologian erikoispsykologi, PsT  Mervi on työskennellyt uransa aikana neuropsykologina, tutkijana sekä esimiestehtävissä toimitusjohtajana. Mielenkiinnon kohteena ovat olleet erityisesti neuropsykiatrisiin oireyhtymiin ja mielialahäiriöihin liittyvät neuropsykologiset oirekuvat, niiden tutkiminen ja kuntouttaminen. Merville on tärkeää työssään toisen ihmisen kunnioittaminen ja auttaminen, hyvän yhteistyösuhteen luominen sekä myötätuntoinen ja aito kohtaaminen. Toimipaikka- ja neuropsykologivastaavana Mervi pyrkii noudattamaan näitä samoja arvoja. Merville on tärkeää, että toimipaikassa on hyvä ilmapiiri ja toimivat työskentelyolosuhteet kaikille.

Mervi Antila

Arkadiankadun toimipaikkavastaava, neuropsykologivastaava, neuropsykologian erikoispsykologi, PsT

Mervi on työskennellyt uransa aikana neuropsykologina, tutkijana sekä esimiestehtävissä toimitusjohtajana. Mielenkiinnon kohteena ovat olleet erityisesti neuropsykiatrisiin oireyhtymiin ja mielialahäiriöihin liittyvät neuropsykologiset oirekuvat, niiden tutkiminen ja kuntouttaminen.

Merville on tärkeää työssään toisen ihmisen kunnioittaminen ja auttaminen, hyvän yhteistyösuhteen luominen sekä myötätuntoinen ja aito kohtaaminen. Toimipaikka- ja neuropsykologivastaavana Mervi pyrkii noudattamaan näitä samoja arvoja. Merville on tärkeää, että toimipaikassa on hyvä ilmapiiri ja toimivat työskentelyolosuhteet kaikille.

 
Minna Helkavaara  Töölön toimipaikkavastaava, kognitiivinen psykoterapeutti, PsM  Minna on työskennellyt perusterveydenhuollossa sekä useita vuosia erikoisssairaanhoidossa aikuisten ja nuorten parissa toimien samalla työnohjaajana muille psykiatrian alan ammattilaisille. Lisäksi hän on työskennellyt tutkijana, tietokirjailijana, tehnyt soveltuvuusarviointeja sekä ollut mukana kehittämässä nettiin sairaanhoitopiirien yhteistä Terveyskylä-hanketta. Työssään Minna on tarkka ja kiinnostunut jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan.

Minna Helkavaara

Töölön toimipaikkavastaava, kognitiivinen psykoterapeutti, PsM

Minna on työskennellyt perusterveydenhuollossa sekä useita vuosia erikoisssairaanhoidossa aikuisten ja nuorten parissa toimien samalla työnohjaajana muille psykiatrian alan ammattilaisille. Lisäksi hän on työskennellyt tutkijana, tietokirjailijana, tehnyt soveltuvuusarviointeja sekä ollut mukana kehittämässä nettiin sairaanhoitopiirien yhteistä Terveyskylä-hanketta.

Työssään Minna on tarkka ja kiinnostunut jatkuvasti kehittämään omaa osaamistaan.

Nona Avellan  Niittykummun toimipaikkavastaava, pari- ja perhepsykoterapeutti, VTM  Nona on työskennellyt yli 15 vuotta julkisen puolen sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden parissa. Työ lapsiperheiden kanssa on painottunut aikuisten sekä lasten hyvinvoinnin tukemiseen ja terapeuttiseen työskentelyyn. Perheneuvolassa ja lastensuojelussa työskennellessään Nona on myös toiminut lapsiperheiden sovittelijana, esimiestehtävissä sekä kouluttanut sosiaali ja terveysalan ammattilaisia. Asiakastyössä Nonalle on erityisen tärkeää aito kohtaaminen, hyvän yhteistyösuhteen luominen sekä asiakkaan empaattinen kuunteleminen. Parisuhteiden pulmien kanssa työskentely ja tunnekeskeinen pariterapia on hänelle lähellä sydäntä. Toimipaikkavastaavana Nonalle on tärkeää olla helposti lähestyttävä asiassa kuin asiassa. Hyvän hengen rakentaminen yhdessä kollegojen kanssa on hänelle tärkeää.

Nona Avellan

Niittykummun toimipaikkavastaava, pari- ja perhepsykoterapeutti, VTM

Nona on työskennellyt yli 15 vuotta julkisen puolen sosiaali- ja mielenterveyspalveluiden parissa. Työ lapsiperheiden kanssa on painottunut aikuisten sekä lasten hyvinvoinnin tukemiseen ja terapeuttiseen työskentelyyn. Perheneuvolassa ja lastensuojelussa työskennellessään Nona on myös toiminut lapsiperheiden sovittelijana, esimiestehtävissä sekä kouluttanut sosiaali ja terveysalan ammattilaisia.

Asiakastyössä Nonalle on erityisen tärkeää aito kohtaaminen, hyvän yhteistyösuhteen luominen sekä asiakkaan empaattinen kuunteleminen. Parisuhteiden pulmien kanssa työskentely ja tunnekeskeinen pariterapia on hänelle lähellä sydäntä.

Toimipaikkavastaavana Nonalle on tärkeää olla helposti lähestyttävä asiassa kuin asiassa. Hyvän hengen rakentaminen yhdessä kollegojen kanssa on hänelle tärkeää.

Toni Fagerholm  Kaisaniemen toimipaikkavastaava, TM, psykoanalyyttinen / psykodynaaminen psykoterapeutti  Toni on tehnyt uransa aikana erilaisia taiteellisia projekteja sekä työskennellyt seurakuntapastorina ja psykoterapeuttina. Toni on toimipaikkavastaavana asiakaspalveluhenkinen, ystävällinen ja helposti tavoitettava. Tonia kiinnostavat erityisesti yhteisöllisyyteen liittyvät asiat.

Toni Fagerholm

Kaisaniemen toimipaikkavastaava, TM, psykoanalyyttinen / psykodynaaminen psykoterapeutti

Toni on tehnyt uransa aikana erilaisia taiteellisia projekteja sekä työskennellyt seurakuntapastorina ja psykoterapeuttina.

Toni on toimipaikkavastaavana asiakaspalveluhenkinen, ystävällinen ja helposti tavoitettava. Tonia kiinnostavat erityisesti yhteisöllisyyteen liittyvät asiat.

 
Taina Turunen  Järvenpään toimipaikkavastaava, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja  Taina on työskennellyt lastensuojelussa, yksityisellä sektorilla ja erikoissairaanhoidossa niin lasten kuin aikuisten parissa sekä toiminut tiiminvetäjänä ja apulaisosastonhoitajana. Työssään Taina on asioihin tarttuva, tunnollinen ja positiivisesti suuntautunut. Keskeisinä arvoina asiakastyössä ovat toisten kunnioittaminen ja aito kohtaaminen.

Taina Turunen

Järvenpään toimipaikkavastaava, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja

Taina on työskennellyt lastensuojelussa, yksityisellä sektorilla ja erikoissairaanhoidossa niin lasten kuin aikuisten parissa sekä toiminut tiiminvetäjänä ja apulaisosastonhoitajana.

Työssään Taina on asioihin tarttuva, tunnollinen ja positiivisesti suuntautunut. Keskeisinä arvoina asiakastyössä ovat toisten kunnioittaminen ja aito kohtaaminen.