Kompin perustajat ja henkilökunta

 Mark Roth  Toimitusjohtaja   Mark perusti ja kasvatti Mediverkon hoivaliiketoimintaa 13 hoivakodin kokonaisuudeksi, ja auttoi yrityksen yhdistämisessä Mehiläiseen. Hän on viimeksi ollut kasvattamassa uutta liiketoimintaa Bostonissa PatientsLikeMe-nimisessä digiterveysyrityksessä. Markilla on työkokemusta Ruotsista, Suomesta ja Yhdysvalloista. Mark tuo Komppiin vahvaa julkisen terveydenhuollon ja liiketoiminnan operatiivista kokemusta sekä tukee Kompin kehittymistä yhä merkittävämmäksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kentällä. Hän on kasvanut New Yorkissa ja hänellä on tutkinnot Harvardista (BA geologia) ja INSEAD:sta (MBA).

Mark Roth

Toimitusjohtaja
 

Mark perusti ja kasvatti Mediverkon hoivaliiketoimintaa 13 hoivakodin kokonaisuudeksi, ja auttoi yrityksen yhdistämisessä Mehiläiseen. Hän on viimeksi ollut kasvattamassa uutta liiketoimintaa Bostonissa PatientsLikeMe-nimisessä digiterveysyrityksessä. Markilla on työkokemusta Ruotsista, Suomesta ja Yhdysvalloista.

Mark tuo Komppiin vahvaa julkisen terveydenhuollon ja liiketoiminnan operatiivista kokemusta sekä tukee Kompin kehittymistä yhä merkittävämmäksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kentällä. Hän on kasvanut New Yorkissa ja hänellä on tutkinnot Harvardista (BA geologia) ja INSEAD:sta (MBA).

 Salla Vuoristo-Myllys   Operatiivinen johtaja PsT, VTK  Salla on työskennellyt uransa aikana kliinisenä psykologina, työterveyspsykologina, päihdeterapeuttina, tutkijana, työnohjaajana, kouluttajana ja psykoterapeuttina. Salla on yrittäjänä innostunut, optimistinen ja sinnikäs kehittäjä. Psykologin työssä Sallan keskeisiä arvoja ovat yksilöllisyyden kunnioittaminen ja hyväksyvyys. 

Salla Vuoristo-Myllys

Operatiivinen johtaja
PsT, VTK


Salla on työskennellyt uransa aikana kliinisenä psykologina, työterveyspsykologina, päihdeterapeuttina, tutkijana, työnohjaajana, kouluttajana ja psykoterapeuttina.

Salla on yrittäjänä innostunut, optimistinen ja sinnikäs kehittäjä. Psykologin työssä Sallan keskeisiä arvoja ovat yksilöllisyyden kunnioittaminen ja hyväksyvyys. 

 Thea Strandholm  Kehitysjohtaja PsL, HuK, TRO  Thea on työskennellyt uransa aikana mm. tutkijana, psykoterapeuttina, työterveyspsykologina, päihdeterapeuttina, ryhmien ohjaajana, kliinisenä psykologina ja kouluttajana. Thea on työssään monipuolinen ja luova kehittäjä, jonka mielenkiinnon kohteina ovat mm. merkitykset ja niiden muodostuminen.

Thea Strandholm

Kehitysjohtaja
PsL, HuK, TRO

Thea on työskennellyt uransa aikana mm. tutkijana, psykoterapeuttina, työterveyspsykologina, päihdeterapeuttina, ryhmien ohjaajana, kliinisenä psykologina ja kouluttajana.

Thea on työssään monipuolinen ja luova kehittäjä, jonka mielenkiinnon kohteina ovat mm. merkitykset ja niiden muodostuminen.

 
 Kustaa Piha   Hallituksen puheenjohtaja LT, KTM, VTM   Kustaa on työskennellyt uransa aikana mm. lääkärinä, tutkijana ja terveydenhuoltoalan yritysten johtotehtävissä. Hän on sosiaali- ja terveydenhuoltoalalalla toimivan Med Groupin toinen perustajajäsen. Tällä hetkellä Kustaa työskentelee toimitusjohtajana eläinlääkärialalla ja toimii sijoittajana myös muissa terveydenhuoltoalan kasvuyrityksissä. Kustaa tuo Komppiin vahvaa julkisen terveydenhuollon ja liiketoiminnan asiantuntemusta sekä tukee Kompin kehittymistä yhä merkittävämmäksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kentällä.

Kustaa Piha

Hallituksen puheenjohtaja
LT, KTM, VTM

Kustaa on työskennellyt uransa aikana mm. lääkärinä, tutkijana ja terveydenhuoltoalan yritysten johtotehtävissä. Hän on sosiaali- ja terveydenhuoltoalalalla toimivan Med Groupin toinen perustajajäsen. Tällä hetkellä Kustaa työskentelee toimitusjohtajana eläinlääkärialalla ja toimii sijoittajana myös muissa terveydenhuoltoalan kasvuyrityksissä.

Kustaa tuo Komppiin vahvaa julkisen terveydenhuollon ja liiketoiminnan asiantuntemusta sekä tukee Kompin kehittymistä yhä merkittävämmäksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kentällä.

 Kaisla Joutsenniemi  Lääketieteellinen johtaja EL, dosentti; VTM  Kaisla  on toiminut mielenterveysalalla niin psykiatrina, tutkijana, päätoimittajana, tutkimussäätiön asiamiehenä, tietokirjailijana kuin psykoterapeuttina. Kaislaa kiehtoo erityisesti tietotekniikan hyödyntäminen potilaan taitovalmennuksessa, sekä positiivisen psykologian integroiminen psykiatrin työhön.           

Kaisla Joutsenniemi

Lääketieteellinen johtaja
EL, dosentti; VTM

Kaisla  on toiminut mielenterveysalalla niin psykiatrina, tutkijana, päätoimittajana, tutkimussäätiön asiamiehenä, tietokirjailijana kuin psykoterapeuttina.

Kaislaa kiehtoo erityisesti tietotekniikan hyödyntäminen potilaan taitovalmennuksessa, sekä positiivisen psykologian integroiminen psykiatrin työhön. 

 

 

 

 

 

 Tiia Pirkola  Työelämäpalvelujen kehittämispäällikkö PsM, KTM, Työnohjaaja  Tiia on työskennellyt uransa aikana kliinisenä psykologina, työterveyspsykologina, tutkijana, työnohjaajana sekä tutkimussäätiön asiamiehenä ja toimitusjohtajana. Ennen psykologin uraansa Tiia toimi laskentaekonomina sekä yksityisellä sektorilla että julkishallinnossa ja tsemppasi vuosien ajan tiikerin lailla koripallokentillä.    Tiia on tunnollinen puurtaja, jonka vahvuuksia ovat loogisuus ja kyky olla rakentavassa yhteistyössä. Asiakastyössä Tiian keskeisiä arvoja ovat toisen kunnioittaminen ja pyrkimys aitoon kohtaamiseen. 

Tiia Pirkola

Työelämäpalvelujen kehittämispäällikkö
PsM, KTM, Työnohjaaja


Tiia on työskennellyt uransa aikana kliinisenä psykologina, työterveyspsykologina, tutkijana, työnohjaajana sekä tutkimussäätiön asiamiehenä ja toimitusjohtajana. Ennen psykologin uraansa Tiia toimi laskentaekonomina sekä yksityisellä sektorilla että julkishallinnossa ja tsemppasi vuosien ajan tiikerin lailla koripallokentillä.   

Tiia on tunnollinen puurtaja, jonka vahvuuksia ovat loogisuus ja kyky olla rakentavassa yhteistyössä. Asiakastyössä Tiian keskeisiä arvoja ovat toisen kunnioittaminen ja pyrkimys aitoon kohtaamiseen. 

 
 Vuokko Malinen  Pari- ja perheterapiapalvluiden kehittämispäällikkö  PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti, kouluttaja  Vuokolla on pitkä kokemus mielenterveysalalla sekä psykoterapeuttina, parisuhde ongelmia ennalta ehkäisevien mallien kehittäjänä että tietokirjailijana. Hän on laillistettu psykologi sekä Suomessa että Ruotsissa, perheterapeutti (ÅA) ja integratiiviseen paripsykoterapiaan hän on kouluttautunut sekä Tieteeseen perustuvassa pariterapiassa että Tunnekeskeisessä pariterapiassa. Hän on työryhmänsä kanssa kehittänyt Suomeen erilaisia parisuhdeongelmia ennaltaehkäiseviä malleja sekä ensisuhteille että uusparisuhteille ja juurruttanut niitä valtakunnallisesti kuntatason ammattilaisten käyttöön. Väitöskirjassaan hän tutki kehitetyn mallin, uusperheen parisuhteen ongelmien tukemista ennalta ehkäisyn keinoin. Hän on kehittänyt työryhmänsä kanssa Suomeen ensimmäisen itegratiivisen paripykoterapiakoulutuksen ja perheterapeuteille täydennyskoulutuksen parispykoterapian prosesseissa (Valvira/ Kela kuntoutuspätevyys paripsykoterapiassa). Hän on integratiivisen työotteen kehittäjä ja puolestapuhuja. Hänelle on myönnetty Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi 6.12.2011.

Vuokko Malinen

Pari- ja perheterapiapalvluiden kehittämispäällikkö
PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti, kouluttaja

Vuokolla on pitkä kokemus mielenterveysalalla sekä psykoterapeuttina, parisuhde ongelmia ennalta ehkäisevien mallien kehittäjänä että tietokirjailijana. Hän on laillistettu psykologi sekä Suomessa että Ruotsissa, perheterapeutti (ÅA) ja integratiiviseen paripsykoterapiaan hän on kouluttautunut sekä Tieteeseen perustuvassa pariterapiassa että Tunnekeskeisessä pariterapiassa. Hän on työryhmänsä kanssa kehittänyt Suomeen erilaisia parisuhdeongelmia ennaltaehkäiseviä malleja sekä ensisuhteille että uusparisuhteille ja juurruttanut niitä valtakunnallisesti kuntatason ammattilaisten käyttöön. Väitöskirjassaan hän tutki kehitetyn mallin, uusperheen parisuhteen ongelmien tukemista ennalta ehkäisyn keinoin. Hän on kehittänyt työryhmänsä kanssa Suomeen ensimmäisen itegratiivisen paripykoterapiakoulutuksen ja perheterapeuteille täydennyskoulutuksen parispykoterapian prosesseissa (Valvira/ Kela kuntoutuspätevyys paripsykoterapiassa). Hän on integratiivisen työotteen kehittäjä ja puolestapuhuja.

Hänelle on myönnetty Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi 6.12.2011.

 Johanna Rauma  Tampereen toimipaikkavastaava, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä  Johanna on työskennellyt 10 vuotta julkisen puolen terapeuttisessa asiakastyössä sekä esimiestehtävissä. Pääosin asiakastyö on painottunut lapsiperheiden aikuisten hyvinvoinnin tukemiseen sekä nuorten ja aikuisten terapeuttiseen työskentelyyn. Yksilöterapian lisäksi Johannaa kiinnostaa parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen ja työnohjaukseen sekä luennointiin liittyvät tehtävät.  Toimipaikkavastaavana Johanna pitää tärkeimpänä tehtävänään hyvän ilmapiirin ylläpidon Tampereen toimistolla. 

Johanna Rauma

Tampereen toimipaikkavastaava, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, sosiaalipsykologi, sosiaalityöntekijä

Johanna on työskennellyt 10 vuotta julkisen puolen terapeuttisessa asiakastyössä sekä esimiestehtävissä. Pääosin asiakastyö on painottunut lapsiperheiden aikuisten hyvinvoinnin tukemiseen sekä nuorten ja aikuisten terapeuttiseen työskentelyyn. Yksilöterapian lisäksi Johannaa kiinnostaa parisuhteen ja vanhemmuuden tukeminen ja työnohjaukseen sekä luennointiin liittyvät tehtävät. 

Toimipaikkavastaavana Johanna pitää tärkeimpänä tehtävänään hyvän ilmapiirin ylläpidon Tampereen toimistolla. 

 Taina Turunen  Järvenpään toimipaikkavastaava, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja  Taina on työskennellyt lastensuojelussa, yksityisellä sektorilla ja erikoissairaanhoidossa niin lasten kuin aikuisten parissa sekä toiminut tiiminvetäjänä ja apulaisosastonhoitajana. Työssään Taina on asioihin tarttuva, tunnollinen ja positiivisesti suuntautunut. Keskeisinä arvoina asiakastyössä ovat toisten kunnioittaminen ja aito kohtaaminen. 

Taina Turunen

Järvenpään toimipaikkavastaava, kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja

Taina on työskennellyt lastensuojelussa, yksityisellä sektorilla ja erikoissairaanhoidossa niin lasten kuin aikuisten parissa sekä toiminut tiiminvetäjänä ja apulaisosastonhoitajana.

Työssään Taina on asioihin tarttuva, tunnollinen ja positiivisesti suuntautunut. Keskeisinä arvoina asiakastyössä ovat toisten kunnioittaminen ja aito kohtaaminen. 

 
 Toni Fagerholm  Kaisaniemen ja Sörnäisen toimipaikkavastaava, TM, psykoanalyyttinen / psykodynaaminen psykoterapeutti  Toni on tehnyt uransa aikana erilaisia taiteellisia projekteja sekä työskennellyt seurakuntapastorina ja psykoterapeuttina. Toni on toimipaikkavastaavana asiakaspalveluhenkinen, ystävällinen ja helposti tavoitettava. Tonia kiinnostavat erityisesti yhteisöllisyyteen liittyvät asiat.

Toni Fagerholm

Kaisaniemen ja Sörnäisen toimipaikkavastaava, TM, psykoanalyyttinen / psykodynaaminen psykoterapeutti

Toni on tehnyt uransa aikana erilaisia taiteellisia projekteja sekä työskennellyt seurakuntapastorina ja psykoterapeuttina.

Toni on toimipaikkavastaavana asiakaspalveluhenkinen, ystävällinen ja helposti tavoitettava. Tonia kiinnostavat erityisesti yhteisöllisyyteen liittyvät asiat.