Katri Ollikainen.png

Katri Ollikainen

Katri (päivähoidon konsultti, psykoanalyytikko ja psykoanalyyttinen kouluttajapsykoterapeutti, PsM) on työotteeltaan aktiivinen psykologi, joka tarjoaa Kompin kautta työnohjausta, konsultaatioita ja koulutusta kasvatusalan ammattilaisille. Katrin asiantuntemus liittyy erityisesti lapsilähtöisyyden tukemiseen ammattilaisten työssä, ja olennainen osa tätä näkökulmaa on vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen hahmottaminen. Päivähoidon henkilöstön kanssa tekemässään työssä Katri on erikoistunut omahoitajuuden koulutuksiin ja konsultaatioihin.

Katri tarjoaa Kompin kautta myös yleisempiä koulutuksia lasten kehitykseen ja perheiden ja vanhempien hyvinvointiin liittyen. Katrille on tärkeää kokonaisuuksien ja erilaisten syy-seuraussuhteiden hahmottaminen, sekä työskentely yhtäaikaa tunne- ja käytännön tasolla. Katri työskentelee suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoa: komppi@komppi.net