Anne Noschis | Psykoterapia

Karolina Bechinsky

Karolina on seksuaaliterapeutti (NACS), erityistason perheterapeutti ja paripsykoterapeutti. Perheterapian viitekehys Karolinalla on kriisi- ja traumapainotteinen. Paripsykoterapiassa se puolestaan on integratiivinen ja tunnekeskeinen.

Asiakkaana voit varata ajan kriisi-, tuki- tai neuvontakäynnille, pari- ja perheterapiaan, vanhempain ohjaus- ja tukikäynnille tai seksuaaliterapiaan. 

Karolinalla on pitkä työkokemus kriisityön kentältä ja siksi vahva osaaminen työskentelystä kriisien ja traumojen kanssa. Karolinan vahvuutena on parisuhdeongelmien (esim. vuorovaikutusongelmat, uskottomuus, ero, uusperheongelmat, parisuhde-/perheväkivalta) ja seksuaalisen väkivallan/kaltoinkohtelun parissa tehtävä työ.

Karolina on Kelan palveluntuottajarekisterissä. Kela-korvattavuus pari- ja perheterapiassa.

Työskentelykielenään Karolina käyttää suomea ja englantia.

Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 85 €,
paripsykoterapia (60 min) 95 €, (90 min) 140 €,
pariterapia (60 min) 95 €, (75 min) 115 €, (90 min) 140 €,
perhepsykoterapia (90 min) 140 €,
perheterapia (45 min) 90 €, (90 min) 140 €,
seksuaaliterapia (45 min) 85 €, (75 min) 100 €, (90 min) 120 €,
vanhemman ohjaus (45 min) 85 €, (60 min) 95 €, (90 min) 115 €,
yksilökäynti parisuhdeongelmiin, seksuaalisuuteen tai lapsettomuuteen (45 min) 85 €