Kaarina Savolainen.jpg

Kaarina Savolainen

Kaarina on integroivan koulutuksen saanut paripsykoterapeutti, terveyspsykologian erikoispsykologi ja työnohjaaja. Voit varata Kaarinalle ajan lyhyt- tai pitkäkestoiseen pariterapiaan. Kaarinan palveluihin kuuluu myös KELAn kuntoutuspsykoterapiana toteutettava pitkäjänteinen paripsykoterapia.

Kaarinalla on erityisosaamista parisuhteen ristiriitojen ja vuorovaikutusongelmien kanssa työskentelemisestä sekä sairastamiseen, lapsettomuuskriisiin ja hedelmällisyyshoitoihin, raskauteen ja synnytyspelkoon liittyvissä parisuhdekysymyksissä. Kaarinalla on myös pitkä kokemus psykologin työstä erikoissairaanhoidossa. Tasavertainen kohtaaminen, jokaisen ihmisen ainutlaatuisuuden kunnioittaminen ja erilaisten näkökulmien hyväksyminen ovat Kaarinalle tärkeitä lähtökohtia terapiayhteistyössä.

Pariterapiakäynti (90 min.) 160 e