Anne Noschis | Psykoterapia

Jukka Salkosalo

Jukalle  (kognitiivinen psykoterapeutti) voi varata ajan neuvonta- tai tukikäynnille ja lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan sekä työnohjaukseen. Jukka on koulutukseltaan psykologi, psykoterapeutti ja opettaja. Jukka on valmistunut psykologiksi v. 1991 ja kognitiiviseksi psykoterapeutiksi v. 1995. Psykoterapia pohjautuu kognitiiviseen sekä voimavarakeskeiseen, humanistiseen ja ratkaisukeskeiseen työotteeseen. Osana terapiaa saatetaan myös käyttää tietoisuus- ja rentoutusharjoituksia sekä toisinaan kotitehtäviä.

Jukalla on pitkä ja laaja-alainen työkokemus psykologina ja psykoterapeuttina nuorten ja työikäisten kanssa työskentelystä erilaisten psyykkistä toimintakykyä heikentävien ongelmien, kuten työuupumuksen, stressin, depression, ahdistuneisuushäiriöiden, OCD:n, esiintymisjännityksen sekä erilaisten kriisien ja työelämän kysymysten  parissa. Jukka on tehnyt töitä myös 20 vuotta opetusalan eri tehtävissä.

Jukka on Kelan on psykoterapeuttien palvelutuottajarekisterissä nuorten ja aikuisten yksilöpsykoterapian osalta. Jukan työkieli on suomi.

Tuki- tai kriisikäynti (45 min) 90 €,
psykoterapian 1. tutustumiskäynti (45 min) 90 €,
psykoterapia (45 min) 90 €,
lyhytpsykoterapia (5-25 käyntiä) (45 min) 90 €,
pariterapia (60 min) 90 €,
pariterapia (90 min) 180 €,
pari-/perheterapeutin yksilökäynti (45 min) 90 €