jaana-blom.JPG

Jaana Blom

Jaana Blom on kliininen psykologi, sertifioitu liikunta- ja urheilupsykologi ja integratiivinen psykoterapiakoulutettava. Jaanalle voi varata ajan (urheilu)psykologin tukikäynnille tai koulutuspsykoterapiaan. Jaanalla on kokemusta erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten ahdistuneisuus- ja masentuneisuusoireilun hoidosta. Erityisasiantuntemusta löytyy myös suorituskyvyn kohentamisesta niin urheilussa kuin työelämässä tai opinnoissa sekä elämäntapamuutoksiin liittyvissä kysymyksissä.

Jaanan työskentelytapa on joustava, asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiva, ja keskeisinä arvoina ovat asiakkaan kunnioittaminen ja aito kohtaaminen.

Jaana ei ole vielä Kelan psykoterapeuttien palvelutuottajarekisterissä.

Psykoterapiakoulutettavan antama hoito (45 min) 70 €,
tuki- tai kriisikäynti (45 min) 90 €,
psykologin neuvontakäynti (45 min) 110 €,
urheilupsykologin vastaanotto (45 min) 90 €,
elämäntapamuutossparri (5 x 45 min) 590 €,
psyykkisen valmennuksen ja suorituksen parantamisen sparri (5 x 45 min) 590 €