Anne Hyvén | Psykoterapia

Hanna Leinola

Hanna on kognitiivis-analyyttinen psykoterapeutti ja psykoterapian erikoispsykologi (PsL). Hannalle voit varata ajan aikuisten (yli 16-vuotiaiden) lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan, muutaman tapaamisen mittaiselle tuki- tai kriisikäynnille tai psykologin ohjaus- tai neuvontakäynnille. Hannalla on pitkä kokemus psykologin työstä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Hänellä on kokemusta työskentelystä mm. mieliala- ja ahdistustusoireiden sekä erilaisten elämänhallinnan ja ihmissuhteiden alueilla ilmenevien ongelmien kanssa.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on integratiivinen, vahvalle yhteistyösuhteelle perustuva hoitomuoto. Terapian tavoitteena on asiakkaan oireiden ja ongelmien helpottuminen lisääntyneen itsehavainnoinnin ja -ymmärryksen kautta. Terapiassa asiakasta tuetaan havainnoimaan ja tunnistamaan tunnetilojaan sekä ajattelu- ja toimintatapojaan, huomaamaan uusia vaihtoehtoja ja kokeilemaan joustavampia toimintatapoja ja selviytymismalleja.

Hannan työskentelykielenä on suomi tai englanti. Hän on hakeutumassa Kelan psykoterapian palveluntuottajien rekisteriin.

Psykoterapia (45 min) 85 €
Psykoterapian 1. tutustumiskäynti (45 min) 85 €
Lyhytpsykoterapia (45 min) 95 € (itse maksavat)