Elina Aho

Elina Aho

Elina (PsM, TaM) on työskennellyt kouluttajana ja kehittäjänä eri organisaatioissa ja aikuistaidepedagogiikassa, mm. yliopistoissa, julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, terveydenhuollossa, koulutusinstituuteissa, sekä monialaisissa hankkeissa. Elina on kehittänyt organisaatioille integratiivista ja taidelähtöistä työskentelymallia, jossa yhdistyvät monitaiteisuuden, luovien menetelmien, pedagogiikan, oppimisen ja dialogisuuden teemat. Lisäksi Elinalla on kokemusta esimiesvalmennuksesta, työnohjaajien valmennuksesta ja muutosjohtamisen tukemisesta. Elina on kehittänyt Ruumiinkuvia-täydennyskoulutuskurssin suunnattuna eri alojen terapeuteille ja taiteilijoille. Elina tarjoaa Kompin kautta asiantuntijaluentoja, koulutuksia ja työhyvinvointipäiviä.

Elinan työskentelykielet ovat suomi ja englanti.

Lisätietoa: komppi@komppi.net