pariterapia depression hoidossa 30.09.2017

 
 

TÄYDENNYSKOULUTUSpäivä paripsykoterapeuteille

integratiivinen lähestymistapa

Koulutuksessa paneudutaan masennuksen hoitoon pariterapialla. Hakijoilla tulee olla paripsykoterapiakoutus (et) tai perheterapiakoulutus ja Kelan vaatima 1-2 vuoden täydennyskoulutus paripsykoterapiassa. Koulutukseen voidaan myös hakemuksesta hyväksyä henkilö, jolla on riittävästi muuta psykoterapiakoulutusta ja kokemusta työskentelystä parien kanssa.

 

Depressio voi tarttua, sillä 54 %:lla depressiivisten puolisoiden puolisoilla on depressiivisiä oireita (Jones & Asen 2000). Depression taustalla voi olla parisuhdevaikeudet ja depressio aiheuttaa ongelmia niin yksilö- kuin suhdetasolla.  Depressio on myös eniten työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus maailmanlaajuisesti ja aiheuttaa muita sairauksia mm. vaikuttaa fyysiseen terveyteen, vähentää eliniän odotusta, vaikuttaa perheeseen, työhön ja sosiaalisiin suhteisiin negatiivisesti. Depressio on kaikkein kuormittavin sairaus vuoteen 2020 mennessä (Word Health Org., 2012). Englannissa on kehitetty ja otettu jo kansalliseen käyttöön valtakunnallinen masentuneiden parien hoito-ohjelma (Hewison ym. 2014).

 

Aika: 30.09.2017 klo 08:30 - 15:30

Paikka: Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi, Vuorikatu 6, Helsinki

Kouluttajat: Psyk ESH. Psykoanalyyttinen yksilö- ja perhepsykoterapeutti (VET), koulutuspsykoterapeutti, psykoanalyyttinen paripsykoterapeuttikouluttaja Pirjo Tuhkasaari ja PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti, kouluttaja Vuokko Malinen

Viitekehys: Integratiivinen (mukana behavioraalinen, kognitiivinen, tunnekeskeinen, systeeminen, psykodynaaminen lähestymistapa)

Tavoitteet: Vähentää vahingollista vuorovaikutusta parin välillä, rakentaa avoimuutta ja läheisyyttä, parantaa kommunikaatiota ja käyttäytymistä, muuttaa kognitioita ja käsityksiä, joista ei ole apua, auttaa paria tulemaan toimeen sekä tavanomaisten että epätavanomaisten stressien kanssa, jotka nousevat jokapäiväisestä elämästä.

Kohderyhmä: Hakijoilla tulee olla paripsykoterapiakoulutus (et) tai perheterapiakoulutus ja Kelan vaatima 1-2 vuoden täydennyskoulutus paripsykoterapiassa. Koulutukseen voidaan myös hakemuksesta hyväksyä henkilö, jolla on riittävästi muuta psykoterapiakoulutusta ja kokemusta työskentelystä parien kanssa.

Osallistumismaksu 200€ (sis. alv 24 %) aamu- ja ip-kahvin ja suomalaisen manuaalin 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen/hakemukset
Vuokko Malinen puh. 050 462 9912 tai vuokko.malinen(at)komppi.net. Ilmoittautumiset 15.09.2017 mennessä.

 

OHJELMA

08:15- 08:45

 • Tulokahvi

08:45 - 10:15  

 • Depressio - mitä se on - mitä depressiossa oleva ihminen kokee, mitä tapahtuu parisuhteessa?
 • Mitä tarkoittaa depression tarttuminen?
 • Miksi pariterapiaa depression hoitamiseksi?
 • Voiko pariterapia lieventää depressioita?
 • Ketä hoidetaan?
 • Pari terapeutin asiakkaana

10:15 - 10:30       

 • Tauko

10:30 - 11:45  

 • Pariterapia depression hoidossa
 • Miten depressio ymmärretään parisuhteen dynamiikkaan liittyväksi?
 • Mikä funktio depressiolla on molemmille puolisoille?
 • Mitä tutkitaan ja miten saatua ymmärrystä kuvataan niin yksilöiden kuin heidän parisuhteensa näkökulmista?            

11:45 - 12.30                             

 • Lounas

12.30 - 13:45  

 • Mitä pariterapiaprosessissa tapahtuu?
 • Terapian rakenne, yhteistyösuhde ja prosessi
 • Mikä mahdollistaa depression taustalla oleviin tekijöihin vaikuttamisen ja muutoksen aikaansaamisen?    

13:45 - 14:00  

 • Kahvi/tee

14:00 – 15:30

 • Mitä terapeutilta edellytetään? Keskustelu, jatko ja päivän päätös.