Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan tuella. Työnohjauksessa voidaan käsitellä laajasti ohjattavan suhdetta työhön, työyhteisöön ja hänen työrooliinsa liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena.

Coaching

Coaching auttaa yksilöä saavuttamaan tavoitteitaan ja suuntaamaan oma toiminta kohti niitä. Coachingin avulla on mahdollista tarkastella omia päätöksiään, reflektoida oppimista ja kehittää itseään. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai ryhmän kehitykseen, kasvuun ja tasapainoon parantamalla yksilön tai ryhmän toimijuutta.


Coachit ja Työnohjaajat

 Agneta Ahlfors

Agneta Ahlfors

 Anne Hyvén

Anne Hyvén

 Ari-Pekka Blomberg

Ari-Pekka Blomberg

 Armi Haapaniemi-Takala

Armi Haapaniemi-Takala

 
 Milja Utukka-Jokinen

Milja Utukka-Jokinen

 Leena Rasanen

Leena Rasanen

 Leena Tarkiainen

Leena Tarkiainen

 Laila Ekström

Laila Ekström

 
 Lauri Mannermaa

Lauri Mannermaa

 Sirkkaliisa Heimonen

Sirkkaliisa Heimonen

 Tiia Pirkola

Tiia Pirkola