Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan tuella. Työnohjauksessa voidaan käsitellä laajasti ohjattavan suhdetta työhön, työyhteisöön ja hänen työrooliinsa liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena.

Coaching

Coaching auttaa yksilöä saavuttamaan tavoitteitaan ja suuntaamaan oma toiminta kohti niitä. Coachingin avulla on mahdollista tarkastella omia päätöksiään, reflektoida oppimista ja kehittää itseään. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai ryhmän kehitykseen, kasvuun ja tasapainoon parantamalla yksilön tai ryhmän toimijuutta.


Coachit ja Työnohjaajat

 Agneta Ahlfors

Agneta Ahlfors

 Anna Ranta

Anna Ranta

 Anne Hyvén

Anne Hyvén

 Armi Haapaniemi-Takala

Armi Haapaniemi-Takala

 
 Eija Mattila

Eija Mattila

 Ellen Ek

Ellen Ek

 Johanna Ojala-Oksala

Johanna Ojala-Oksala

 Jukka Salkosalo

Jukka Salkosalo

 
 Marja Rask

Marja Rask

 Milja Utukka-Jokinen

Milja Utukka-Jokinen

 Leena Laihosalo

Leena Laihosalo

 Leena Rasanen

Leena Rasanen

 
 Leena Tarkiainen

Leena Tarkiainen

 Laila Ekström

Laila Ekström

 Lauri Mannermaa

Lauri Mannermaa

 Pirkko Salminen

Pirkko Salminen

 
 Sirkkaliisa Heimonen

Sirkkaliisa Heimonen

 Terhi Nikkilä

Terhi Nikkilä

 Tiia Pirkola

Tiia Pirkola

 Tiina Hyvärinen

Tiina Hyvärinen