Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten, toimintatapojen ja oman itsen tutkimista, arviointia ja kehittämistä koulutetun työnohjaajan tuella. Työnohjauksessa voidaan käsitellä laajasti ohjattavan suhdetta työhön, työyhteisöön ja hänen työrooliinsa liittyviä kysymyksiä. Työnohjaus voi toteutua yksilö- tai ryhmämuotoisena.

Coaching

Coaching auttaa yksilöä saavuttamaan tavoitteitaan ja suuntaamaan oma toiminta kohti niitä. Coachingin avulla on mahdollista tarkastella omia päätöksiään, reflektoida oppimista ja kehittää itseään. Coaching tähtää valmennettavan yksilön tai ryhmän kehitykseen, kasvuun ja tasapainoon parantamalla yksilön tai ryhmän toimijuutta.


Coachit ja Työnohjaajat

Agneta Ahlfors

Agneta Ahlfors

Anne Hyvén

Anne Hyvén

Armi Haapaniemi-Takala

Armi Haapaniemi-Takala

Eija Mattila

Eija Mattila

 
Ellen Ek

Ellen Ek

Johanna Ojala-Oksala

Johanna Ojala-Oksala

Marja Rask

Marja Rask

Marjaana Tallgren

Marjaana Tallgren

 
Milja Utukka-Jokinen

Milja Utukka-Jokinen

Leena Laihosalo

Leena Laihosalo

Leena Rasanen

Leena Rasanen

Leena Boltar

Leena Boltar

 
Laila Ekström

Laila Ekström

Pirkko Salminen

Pirkko Salminen

Sirkkaliisa Heimonen

Sirkkaliisa Heimonen

Terhi Nikkilä

Terhi Nikkilä

 
Tiina Hyvärinen

Tiina Hyvärinen