camilla-renlund.jpg

Camilla Renlund

Camilla on psykiatrian erikoislääkäri ja vaativan erityistason
psykoterapeutti, jolla on yli 25 vuoden kokemus psykiatrisesta
hoidosta yksityisvastaanotolla, julkisten palvelujen poliklinikoilla ja
sairaaloissa. Camilla hoitaa yleispsykiatrina aikuisia ja nuoria aikuisia
keskustelukontaktilla ja tarvittaessa lääkehoidolla. Hän tekee hoito- ja
kuntoutustarpeen arviointeja sekä työkyvyn arviointeja.
Camillan erityisosaamiseen kuuluu psykoterapia ja psykoterapiatarpeen arviointi. Camilla tekee tarvittaessa lääkärilausuntoja muun muassa Kela:n
psykoterapiakuntoutusanomusta varten. Hän hoitaa esimerkiksi masennus-, ahdistus- ja uupumuspotilaita sekä pakko-oireista ja jännittämisoireista kärsiviä.

Camilla toimii suomen, ruotsin ja englannin kielellä.

Camilla ei määrää vastaanotolla niin sanottuja pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Peruutukset vuorokautta ennen vastaanottoa, peruuttamattomasta käynnistä laskutetaan vastaanottokäynnin hinta.

Lääketieteen lisensiaatti 1989, Psykiatrian erikoislääkäri 1995,
Vaativan erityistason psykoterapeutti (psykoanalyyttinen/psykodynaaminen
psykoterapia, 2000), Psykoterapian ja Psykoterapian kouluttajan
erityispätevyys (Suomen Lääkäriliitto 2000)

Psykiatrikäynti (45 min) 185 €, (60 min) 230 €, psykiatrin puhelinkonsultaatio (5–20 min) 40–80 €


Jag håller allmänpsykiatrisk mottagning på svenska för vuxna och unga
vuxna som till exempel lider av depression, ångest, utbrändhet,
tvångssymptom eller spänningssymptom. Mitt specialområde gäller
psykoterapi och bedömning av behov av psykoterapi. Vid behov skriver jag B-utlåtanden gällande arbetsförmåga eller som bilaga till anhållan om FPA:s rehabiliteringspsykoterapi.

Avbokning av tiden senast ett dygn före mottagningen, för ett icke
avbokat besök fakturerar jag det fulla priset för besöket.


I welcome English-speaking patients, adults and young adults, for
psychiatric evaluation and treatment. My field of special competence
concerns psychotherapy and the need for psychotherapy, and I write
statements concerning working ability or the need for psychotherapy
(e.g. Kela's rehabilitation psychotherapy) as needed. As a specialist in
psychiatry, I also treat patients with depression, anxiety or
work-related disorders with councelling or medical treatment, also
disorders with obsessive-compulsive symptoms or phobic symptoms.

Please cancel the appointment at least 24 hours in advance, if you need
to. For uncancelled appointments, the fee is the full appointment price.