Annika Hafrén | Psykoterapia

Annika Hafrén

Annika (PsM, kognitiivis-analyyttinen psykoterapiakoulutettava, FM) on aikuisten kanssa työskentelevä kliininen psykologi. Voit varata ajan Annikalle, jos kärsit esimerkiksi ihmissuhdevaikeuksista, uupumuksesta, masennuksesta, ahdistuksesta tai sosiaalisesta jännittämisestä. Annikalla on erityisasiantuntemusta opiskelijaterveydenhuollosta ja opiskeluun liittyvistä esteistä. Annika tarjoaa myös työterveyspsykologin palveluja. Vastaanotolla jäsennämme tilannettasi ja pohdimme yhdessä mikä voisi auttaa sinua.

Annikan työskentelykielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja ranska.

Neuvontakäynti (45 min) 110 €,
Psykologin tukikäynti (45 min) 80 €,
Koulutuspsykoterapia (45 min) 80 €,
Työterveyspsykologin konsultaatio, yksilö (45 min) 145 €, 
Työterveyspsykologin konsultaatio, ryhmä (60 min) 270 €


Annika (PsM, kognitiv-analytisk psykoterapeutstuderande, FM) arbetar som klinisk psykolog med vuxna. Du kan boka tid till Annika om du lider av till exempel svårigheter i mänskliga relationer, utmattning, depression eller ångest. Specialkompetens i frågor om studenthälsovård och hinder i studielivet. Annika erbjuder också psykologtjänster inom företagshälsovården. På mottagningen kartlägger vi din situation och funderar tillsammans på vad som kunde hjälpa dig.

Mottagning på finska, svenska, engelska och franska.

Konsultation (45 min) 110 €, 
psykologiskt samtalsstöd (45 min) 80 €,
Utbildningsterapi (45 min) 80 €, 
Psykologkonsultation inom företagshälsovården, individuell (45 min), 145 €,
Psykologkonsultation inom företagshälsovården, grupp (60 min), 270 €