Anne Noschis | Psykoterapia

Anna Valjakka

Anna on kognitiivinen psykoterapeutti ja terveyspsykologian erikoispsykologi. Annalle voit varata ajan tukikäynnille tai lyhyt- tai pitkäkestoiseen yksilöpsykoterapiaan. Annalla on pitkä kokemus erikoissairaanhoidon psykologin työstä. Erityisenä osaamisalueena Annalla on pitkäkestoista kipua kokevien henkilöiden psykoterapeuttinen auttaminen.

Kognitiivisessa psykoterapiassa työskentelyn tavoitteet ja työskentelymenetelmät sovitaan yksilöllisesti henkilön tarpeiden ja tilanteen pohjalta. Työskentelyn perustana on terapeuttinen yhteistyösuhde. Annalle tärkeitä lähestymistapoja ja arvoja työssään ovat asiakkaan ja hänen ainutlaatuisen tilanteensa kohtaaminen, skeema- ja moodiajattelun hyödyntäminen sekä myötätuntokeskeinen työskentelyote.

Psykoterapia (45 min) 85 €,
Psykoterapian 1. tutustumiskäynti (45 min) 85 €,
Lyhytpsykoterapia (45 min) 95 € (itse maksavat)