Anne Noschis | Psykoterapia

Anna Ranta

Anna (ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, PsM) ottaa vastaan yksilöterapia-asiakkaita (lyhyet ja pitkät terapiat). Ajan voi myös varata kriisi-, tuki- tai neuvontakäynneille. Annan työtapa on integratiivinen ja asiakaslähtöinen, ja työskentelyssä hyödynnetään etenkin voimavarakeskeisyyttä, kognitiivista orientaatiota sekä tietoisuustaitoja. Lyhytpsykoterapiassa voidaan hyödyntää myös interpersoonallisen psykoterapian viitekehystä. Annalla on aiempaa kokemusta opiskelu- ja oppilashuollon monipuolisista tehtävistä ja lisäksi erikoissairaanhoidosta sekä opetustyöstä.

Anna on Kelan psykoterapeuttien palveluntuottajarekisterissä ja hänen työskentelykielensä on suomi.

Psykologin neuvontakäynti (45 min) 110 €, 
tuki- tai kriisikäynti(45 min) 90 €,
psykoterapian 1. tutustumiskäynti (45 min) 60 €,
psykoterapia (45 min) 90 €,
lyhytpsykoterapia (45 min) 90 €