Agneta Ahlsfors

Agneta Ahlfors

Agnetalla on vankka kokemus sekä julkisyhteisöistä että yksityiseltä sektorilta. Työuransa aikana hän on oppinut arvostamaan ja näkemään lukuisat hyödyt moniammatillisesta tiimityöskentelystä, mutta hän tunnistaa myös sen haastavat puolet. Hänelle on karttunut laaja kokemus työnohjauksesta julkishallinnon eri osa-alueilla, etenkin sosiaali- ja terveysalalla, mutta myös opetus- ja sivistystoimessa organisaatioiden muutosten aiheuttamissa myllerryksissä. Agnetalla on erikoisosaamista johdon konsultoinnissa ja start-up yritysten tehostamisessa.

Hänen ratkaisukeskeinen viitekehys tarkoittaa, että yhdessä haetaan työyhteisön sisältä ratkaisuja ongelmiin. Rauhassa tutkiskellaan ja pyritään löytämään yksilöiden voimavaroja, joiden kautta päästään yhteiseen räätälöityyn tavoitteeseen, joka palvelee sekä yksilöä että työyhteisöä. Agneta osaa työnohjaajana innostaa ja kehittää työntekijät luoviin ratkaisuihin. Siirtämällä katse tulevaisuuteen, korostamalla toiveikkuutta ja fokusoimalla työpaikan ihannetilanteeseen – silloin löytyy tavoite ja ratkaisumallit maaliin pääsemiseksi.  

Agneta on jäsenenä STOry:ssa (Suomen työnohjaajat), Ratkes:issa (ratkaisu-ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien edistämisyhdistys) ja kansainväliseen SFiO:ssa (Solution Focus in Organisations).

Agneta erbjuder gärna sina tjänster till Er på svenska, vilket är hennes modersmål. ”Livet kan bara begrundas bakåt, men måste levas framåt.